Til det kirkelige tariffområdet hører alle ansatte i de kirkelige fellesrådene og rettssubjektet Den norske kirke. Disse arbeidsgiverne er tilsluttet KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. KA inngår tariffavtaler på deres vegne. 

Creo har inngått en hovedavtale, en hovedtariffavtale og seks sentrale særavtaler med KA. Avtalene er identiske med dem som er inngått av andre forbund med medlemmer som er ansatt i fellesrådene og/eller rettssubjektet Den norske kirke, og gjelder dermed for alle ansatte i dette området. Creo har også inngått lokale særavtaler med nærmere bestemmelser for våre medlemmer i enkelte virksomheter/fellesråd. I det kirkelige tariffområdet organiserer Creo først og fremst kantorer og organister.

Avtaler

Hovedavtalen for kirkelig sektor
Endringer i Hovedavtalen per 01.01.2014, jf protokoll av 20.06.2014

Hovedavtalen er prolongert ut 2019.

Hovedtariffavtalen for kirkelig sektor
Endringer i HTA for perioden 2016-2018
Særbestemmelser for Oslo for perioden 2010-2012. Bestemmelsene er prolongert for inneværende tariffperiode

Revisjon av hovedtariffavtalen 2018