Til det kirkelige tariffområdet hører alle ansatte i de kirkelige fellesrådene og rettssubjektet Den norske kirke. Disse arbeidsgiverne er tilsluttet KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. KA inngår tariffavtaler på deres vegne. 

Creo har inngått en hovedavtale, en hovedtariffavtale og seks sentrale særavtaler med KA. Avtalene er identiske med dem som er inngått av andre forbund med medlemmer som er ansatt i fellesrådene og/eller rettssubjektet Den norske kirke, og gjelder dermed for alle ansatte i dette området. Creo har også inngått lokale særavtaler med nærmere bestemmelser for våre medlemmer i enkelte virksomheter/fellesråd. I det kirkelige tariffområdet organiserer Creo først og fremst kantorer og organister.