Til det kirkelige tariffområdet hører alle ansatte i de kirkelige fellesrådene og rettssubjektet Den norske kirke. Disse arbeidsgiverne er tilsluttet KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. KA inngår tariffavtaler på deres vegne. 

Creo har inngått en hovedavtale, en hovedtariffavtale og seks sentrale særavtaler med KA. Avtalene er identiske med dem som er inngått av andre forbund med medlemmer som er ansatt i fellesrådene og/eller rettssubjektet Den norske kirke, og gjelder dermed for alle ansatte i dette området. Creo har også inngått lokale særavtaler med nærmere bestemmelser for våre medlemmer i enkelte virksomheter/fellesråd. I det kirkelige tariffområdet organiserer Creo først og fremst kantorer og organister.

Avtaler

Hovedavtalen for kirkelig sektor

Hovedtariffavtalen 2022-2024 for kirkelig sektor
Hovedtariffavtalen 2022-2024 er under utarbeidelse og vil bli lagt ut her så snart den er klar.

Inntil videre: Her er gjeldende lønnstabell per 1.05.2022, og her er iverksettelsesrundskriv fra KA.

 

Hovedtariffavtalen 2020- 2022 for kirkelig sektor

Mellomoppgjør 2021

Sentrale særavtaler og veiledninger til disse for kirkelige stillinger 2019-2020