Velkommen til Creo Nordland! Vi har i overkant av 350 medlemmer og er en sentral kultur- og næringspolitisk høringsinstans i saker som påvirker vårt arbeidsområde.

Vi bistår i arbeidsrelaterte forhandlinger og tilbyr veiledning i temaer knyttet til arbeidsliv, frilans- og næringsvirksomhet. Vi har tillitsvalgte ved kulturskolene, i kirkelig sektor, i orkestrene, og ved de videregående skolene med musikk, dans og drama. Våre medlemmer er både fast ansatte, frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Creo Nordland ønsker å bistå medlemmene i regionen. Ingen henvendelser er for små eller for store!

 

Kontakt:

E-post:  postn@creokultur.no
Telefon: 932 00 228

Følg Creo Nordland på Facebook!

 

Visuell skillelinje

 • Verve nye medlemmer.
 • Følge med/komme med innspill til den kulturpolitiske utviklingen regionen og spesielt i NFK, særlig sett i lys av Bodø som kulturhovedstad 2024.
 • Jobbe for at det skal være tillitsvalgte på hver arbeidsplass.
 • Kompetanseheving for medlemmer og tillitsvalgte. 
 • Øivind Bakken (leder), tlf  932 00 228
 • Anne-Guri Frøystein, tlf 951 73 983
 • Martha Eleen Mikalsen, tlf 958 32 798
 • Sigrid Randers-Pehrson, tlf 416 77 760
 • Terje Brun, tlf 952 53 883

 

Vara:

 • Leif Egil Barth
 • Jørn Ingebrigtsen

Creo Nordland avholdt sitt årsmøte 20.04.2023.

Se Årsmøteprotokoll

Se Creo Nordlands Årsmelding