Velkommen til Creo Nordland! Vi har i overkant av 350 medlemmer og er en sentral kultur- og næringspolitisk høringsinstans i saker som påvirker vårt arbeidsområde.

Vi bistår i arbeidsrelaterte forhandlinger og tilbyr veiledning i temaer knyttet til arbeidsliv, frilans- og næringsvirksomhet. Vi har tillitsvalgte ved kulturskolene, i kirkelig sektor, i orkestrene, og ved de videregående skolene med musikk, dans og drama. Våre medlemmer er både fast ansatte, frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Creo Nordland ønsker å bistå medlemmene i regionen. Ingen henvendelser er for små eller for store!

 

Kontakt:

E-post:  postn@creokultur.no
Telefon: 982 56 148

 

Visuell skillelinje

  • Verve nye medlemmer
  • Kompetanseheving for medlemmer og tillitsvalgte
  • Jobbe for at det skal være tillitsvalgte på hver arbeidsplass
  • Følge med/komme med innspill til den kulturpolitiske utviklingen i regionen

 

Hovard Wøhni – Leder
Telefon: 916 13 108

Anne-Guri Frøystein – Nestleder
Telefon: 951 73 983

Martha Eleen Mikalsen – Styremedlem
Telefon: 958 32 798

Terje Brun – Styremedlem
Telefon: 952 53 883

Sigrid Randers Person – Styremedlem
Telefon:  416 77 760

 

Årsmøte 2022
Creo Nordland planlegger årsmøte 7.-8. april.

 

Årsmøte 01.04.2019