Velkommen til Creo Nordland! Vi har i overkant av 350 medlemmer og er en sentral kultur- og næringspolitisk høringsinstans i saker som påvirker vårt arbeidsområde.

Vi bistår i arbeidsrelaterte forhandlinger og tilbyr veiledning i temaer knyttet til arbeidsliv, frilans- og næringsvirksomhet. Vi har tillitsvalgte ved kulturskolene, i kirkelig sektor, i orkestrene, og ved de videregående skolene med musikk, dans og drama. Våre medlemmer er både fast ansatte, frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Creo Nordland ønsker å bistå medlemmene i regionen. Ingen henvendelser er for små eller for store!

 

Kontakt:

E-post:  postn@creokultur.no
Telefon: 982 56 148

 

Visuell skillelinje

 • Verve nye medlemmer
 • Kompetanseheving for medlemmer og tillitsvalgte
 • Jobbe for at det skal være tillitsvalgte på hver arbeidsplass
 • Følge med/komme med innspill til den kulturpolitiske utviklingen i regionen

 

 • Johan Olav Johansen – leder
 • Hege Monica Eskedal – nestleder
 • Jeremy Blandford – sekretær
 • Ellen Drevvatne – styremedlem
 • Anne-Guri Frøystein – styremedlem
 • Leif-Egil Barth – vara
 • Thale Krogtoft Jensen – vara
 • Marte Sand – vara
 • Kristian Krokslett – vara