Velkommen til Creo Nordland! Vi har i overkant av 350 medlemmer og er en sentral kultur- og næringspolitisk høringsinstans i saker som påvirker vårt arbeidsområde.

Vi bistår i arbeidsrelaterte forhandlinger og tilbyr veiledning i temaer knyttet til arbeidsliv, frilans- og næringsvirksomhet. Vi har tillitsvalgte ved kulturskolene, i kirkelig sektor, i orkestrene, og ved de videregående skolene med musikk, dans og drama. Våre medlemmer er både fast ansatte, frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Creo Nordland ønsker å bistå medlemmene i regionen. Ingen henvendelser er for små eller for store!

 

Kontakt:

E-post:  postn@creokultur.no
Telefon: 982 56 148

 

Visuell skillelinje

  • Verve nye medlemmer
  • Kompetanseheving for medlemmer og tillitsvalgte
  • Jobbe for at det skal være tillitsvalgte på hver arbeidsplass
  • Følge med/komme med innspill til den kulturpolitiske utviklingen i regionen

 

Styret

Johan Olav Johansen – leder
Mobil: 982 56 148

Anne-Guri Frøystein – nestleder
Mobil: 951 73 983

Jeremy Blandford – sekretær
Mobil: 414 18 115

Hovard Wøhni – styremedlem
Mobil: 916 13 108

Martha Eleen Mikalsen – styremedlem
Mobil: 958 32 798

Leif-Egil Barth – vara
Mobil: 404 54 470

Stine Sivertsen – vara

Mobil: 970 75 432