Velkommen til Creo Nordland! Vi har i overkant av 350 medlemmer og er en sentral kultur- og næringspolitisk høringsinstans i saker som påvirker vårt arbeidsområde.

Vi bistår i arbeidsrelaterte forhandlinger og tilbyr veiledning i temaer knyttet til arbeidsliv, frilans- og næringsvirksomhet. Vi har tillitsvalgte ved kulturskolene, i kirkelig sektor, i orkestrene, og ved de videregående skolene med musikk, dans og drama. Våre medlemmer er både fast ansatte, frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Creo Nordland ønsker å bistå medlemmene i regionen. Ingen henvendelser er for små eller for store!

Visuell skillelinje

Kontakt:

E-post:  postn@creokultur.no
Telefon: 932 00 228

Tariffkontakter:

KA: Øivind Bakken, tlf 932 00 228
KS: Anne-Guri Frøystein, tlf 951 73 983

Følg Creo Nordland på Facebook!

Visuell skillelinje

HANDLINGSPLAN 2024

 • Verve nye medlemmer
 • Følge med/komme med innspill til den kulturpolitiske utviklingen regionen
 • Jobbe for at det skal være tillitsvalgte på hver arbeidsplass
 • Kompetanseheving for medlemmer og tillitsvalgte
 • Øivind Bakken (leder), tlf 932 00 228
 • Anne Guri Frøystein, (nestleder), tlf 951 73 983
 • Jørn A H Ingebrigtsen, (sekretær), tlf 917 08 528
 • Hanne-Sofie Akselsen Frantzen, Sortland, tlf 976 43 831
 • Terje Brun, tlf 952 53 883
Vararepresentanter:
 • Leif Egil Barth
 • Sigrid Randers-Pehrson

Creo Nordland avholdt sitt årsmøte 21.03.2024.

Se Årsmøteprotokoll

Se Creo Nordlands Årsmelding 

 

Creo Nordland avholdt sitt årsmøte 20.04.2023.

Se Årsmøteprotokoll

Se Creo Nordlands Årsmelding 

Viktigheten av å organiser seg – Et verdivalg hvilket forbund du velger

Har det betydning hvor vi velger og organiserer oss? Ja! Organiserer du deg i et LO forbund tar du et verdivalg. Et valg for fellesskapet.

LOs viktigste oppgave er å skape et trygt og rettferdig arbeidsliv, og bidra til et samfunn der alle har like muligheter til utdanning, helse og andre velferdstjenester. Et rettferdig samfunn hvor alle får muligheter til å bidra. Vi vil ha lik lønn for likt arbeid og trygge og forutsigbare pensjoner.

Fagforeningene er og har alltid vært limet i arbeiderbevegelsen. LO består av 25 forbund som alle står sammen mot sosiale ulikheter i arbeidslivet. Et samfunn med små ulikheter, er et samfunn som preges av trygghet, tillit og samhold. LO er en kraft mot klasseforskjeller. Norge ville vært et annet samfunn uten LO.

Forbundene i LO tar kampen for de med lavest lønn. Men lavlønnsprofilen handler ikke bare om det å være lavest lønnet totalt, men lavtlønte i sitt utdanningsnivå. Det er ikke slik at de med høyere lønn ikke får lønnsutvikling. Nei, – lønnsutvikling for alle er viktig! Uansett sektor, uansett faggruppe og utdanningsnivå. Aldri et tariffoppgjør uten at hele laget er med.

LO er et politisk verksted, som hjelper hverandre på tvers av sektorer. Fagforeningene er en kraft for demokratiet. LO tar vare på og utvikler velferdsstaten. LO Kommune som forhandlingssammenslutning ivaretar medlemmenes arbeidsvilkår lokalt, regionalt og sentralt, gjennom forhandlinger og fagligpolitisk arbeid.

Mange velger et forbund der andre med samme profesjon er organisert. Og det er forståelig. Men alle profesjoner er ivaretatt i LO forbundene. Skolenes landsforbund er et av LO forbundene og de samler ansatte i skolesektoren og laget rundt eleven – og uten tvil et forbund som lærere bør velge å organisere seg i. Creo er kunstnerorganisasjon som passer perfekt for deg som har et kreativt yrke som bl.a. utøvende musikere, dansere, teknikere og produsenter. Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen for sosialarbeidere. FO organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.  I Fagforbundet er det plass til alle profesjoner i offentlig sektor, blant annet ingeniører, barnehagelærere, renholdere, konsulenter, kokker eller helsesekretærer, bare for å nevne noen få av de mange. For eksempel som sykepleier vil du i Fagforbundet være i et forbund som er opptatt av deg og hele laget i helse og sosialtjenesten.

Alle yrkesgrupper blir sett i felleskapet. Med over en million medlemmer i LO tar vi sammen vare på deg som medlem. Tryggere sammen!

På vegne av årsmøte i LO Kommune Nordland

Line Tollefsen
Leder

Last ned Uttalelse