mann noterer
Creo bistår gjerne våre medlemmer med råd og veiledning om skatt, noen ganger også med bistand til klage og rettshjelp om nødvendig.

Skatt er et stort og mangfoldig område. Vi betaler direkte skatt av inntekt og formue, og vi betaler indirekte skatt (merverdiavgift, også kjent som moms eller mva) av prisen for de fleste varer og tjenester vi kjøper.

For en stor del av Creos medlemmer er skattespørsmålene mer innfløkte enn for mange andre, rett og slett fordi musikere, andre utøvende kunstnere og musikkpedagoger ofte har sammensatte og variable inntekter, og i momssammenheng kanskje beveger seg i grenselandet mellom unntak, fritak og avgiftsplikt.

Vi bistår gjerne våre medlemmer med råd og veiledning om skatt, noen ganger også med bistand til klage og rettshjelp om det er nødvendig for å få ryddet opp i en sak. Du kan imidlertid unngå mange problemer om du selv setter deg inn i de viktigste reglene, og ikke minst kan du unngå å betale for mye i skatt.

Creo har derfor i mange år samarbeidet med den kjente økonomiskribenten Otto Risanger. Riisanger har utarbeidet en hel samling av bøker og veiledninger om skattespørsmål, moms, økonomi, regnskap og selskapsetableringer –  alt tilgjengelig for våre medlemmer her.