Creo Trøndelag er det nest største regionlaget i Creo med over 1000 medlemmer. Vi arbeider aktivt for å sikre våre medlemmer bedre lønns, – og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. Vårt kontoret ligger i Folkets Hus i Trondheim (tredje etasje over Nova Kinosenter) 

 

Kontaktinfo:

E-post: postt@creokultur.no
Telefon: 982 56 147
Adresse: Folkets Hus, 7011 Trondheim

Følg oss på Facebook!

 

Visuell skillelinje

  • Tollef Østvang (styreleder/frilanskontakt) – 982 56 147
  • Mari Ann L. Pettersen (nestleder/møtereferent) – 952 55 189
  • Einar Heier (kasserer/orkesterkontakt) – 926 05 377
  • Øyvind Luckow (pedagogkontakt) – 907 47 753
  • David Scott Hamnes (kirkekontakt) – 913 30 608
  • Jakob Leirvik (studentkontakt)
  • Kristin Reigstad (varamedlem)
  • Anna Nordanstedt (varamedlem)

Kommende styremøter:

05.04.2022

Årsmøte 2022:

Årsmøte for Creo Trøndelag avholdes onsdag 4. mai 2022 kl.18:00 i Trondheim symfoniorkesters kantine i underetasjen på Olavskvartalet, Trondheim.

Frist for innsending av saker er 23. mars. Sendes til: postt@creokultur.no

Innkalling og saksliste blir sendt pr e-post innen 4. april.

Jac. og Mathilde Maliniaks Minnefond og Trondhjems Musikerforenings Stipendiefond ble i 2020 fusjonert og heter nå Jac. og Mathilde Maliniaks Minnefond. De to fondenes ulike formål er beholdt i vedtektenes §2.

Fondets kapital skal anvendes til stipendier og tildeles etter disse kriterier:

  1. Unge strykere, fortrinnsvis fiolinister, med tilknytning til Trøndelag.
  2. Medlemmer av Creo Trøndelag som har planlagt reise-, studie- eller andre musikkrelaterte prosjekter.

Stipendene deles ut ved Creo Trøndelag sitt årsmøte 4. mai 2022. Størrelsen fastsettes av foreningens styre. Søknader må inneholde CV, samt prosjektbeskrivelse og budsjett for bruk av stipendet.

Sendes per epost til: postt@creokultur.no

Søknadsfrist: 1. april

1. mai (Creo Trøndelag v/styret stiller med fane i 1.mai-toget i Trondheim)

Visuell skillelinje