Creo Trøndelag er det tredje største regionlaget i Creo med over 1250 medlemmer. Vi arbeider aktivt for å sikre våre medlemmer bedre lønns, – og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. Vårt kontoret ligger i Folkets Hus i Trondheim (tredje etasje over Nova Kinosenter) .
 
Årsmøte

Årsmøte for Creo Trøndelag avholdes tirsdag 30. april 2024 kl.18:00 i Trondheim symfoniorkesters kantine i underetasjen på Olavskvartalet, Trondheim.
Frist for innsending av saker er 19. mars. Sendes til: postt@creokultur.no. Innkalling og saksliste blir sendt pr. e-post innen 30. mars

Kontaktinfo
E-post: postt@creokultur.no
Telefon: 982 56 147
Adresse: Folkets Hus, 7011 Trondheim

Følg oss på Facebook!

 

Visuell skillelinje

Handlingsplan 2023/2024 – Creo Trøndelag

I tillegg til å bistå̊ våre medlemmer og tillitsvalgte, ønsker Creo Trøndelag å arbeide spesielt med følgende i den kommende styreperioden:

 1. Medlemsservice
  Creo Trøndelag skal arbeide aktivt for å ivareta medlemmenes interesser og styrke kompetansen blant de tillitsvalgte.
 2. Kulturpolitikk
  Creo Trøndelag ønsker å være synlig i kulturpolitiske debattarenaer, både lokalt og nasjonalt.
 3. Lønns- og arbeidsvilkår.
  Creo Trøndelag skal arbeide aktivt for å ivareta og bedre arbeids- og lønnsvilkårene for sine medlemmer.
 4. Kurs
  Creo Trøndelag vil fortsette å arrangere og legge til rette for kurs for medlemmer og tillitsvalgte. Målet er å bygge opp mest mulig kompetanse og kunnskap hos alle i organisasjonen.
 5. Informasjon
  Creo Trøndelag skal arbeide for å ha god og effektiv kommunikasjon med sine medlemmer.
 6. Verving
  Creo Trøndelag skal bedrive aktiv medlemsverving innenfor alle medlemsgrupper i organisasjonen.
 • Tollef Østvang (styreleder/frilanskontakt) – 982 56 147
 • Kristin Reigstad (nestleder) – 920 35 053
 • Einar Heier (kasserer/orkesterkontakt) – 926 05 377
 • Øyvind Luckow (pedagogkontakt) – 907 47 753
 • David Scott Hamnes (kirkekontakt) – 913 30 608
 • Tuva Olsson (studentkontakt)
 • Roar Hareland Bustad (varamedlem)
 • Kine Kvarme Tørring (varamedlem)
Årsmøte for Creo Trøndelag avholdes tirsdag 30. april 2024 kl.18:00 i Trondheim symfoniorkesters kantine i underetasjen på Olavskvartalet, Trondheim.
Frist for innsending av saker er 19. mars. Sendes til: postt@creokultur.no.
Innkalling og saksliste blir sendt pr. e-post innen 30. mars

Jac. og Mathilde Maliniaks Minnefond og Trondhjems Musikerforenings Stipendiefond ble i 2020 fusjonert og heter nå Jac. og Mathilde Maliniaks Minnefond. De to fondenes ulike formål er beholdt i vedtektenes §2.

Fondets kapital skal anvendes til stipendier og tildeles etter disse kriterier:

 1. Unge strykere, fortrinnsvis fiolinister, med tilknytning til Trøndelag.
 2. Medlemmer av Creo Trøndelag som har planlagt reise-, studie- eller andre musikkrelaterte prosjekter.

Stipendene deles ut ved Creo Trøndelag sitt årsmøte som avholdes innen utgangen av april 2024. Størrelsen fastsettes av foreningens styre. Søknader må inneholde CV, samt prosjektbeskrivelse og budsjett for bruk av stipendet.

Sendes per epost til: postt@creokultur.no

Søknadsfrist er 1. april
 • Kurs og andre aktiviteter annonseres via sosiale medier og e-post.
 • 1. mai (Creo Trøndelag v/styret stiller med fane i 1.mai-toget i Trondheim).
Visuell skillelinje