Creo Trøndelag er det nest største regionlaget i Creo med over 1000 medlemmer. Vi arbeider aktivt for å sikre våre medlemmer bedre lønns, – og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. Vårt kontoret ligger i Folkets Hus i Trondheim (tredje etasje over Nova Kinosenter) 

 

Kontaktinfo:

E-post: postt@creokultur.no
Telefon: 982 56 147
Adresse: Folkets Hus, 7011 Trondheim

Følg oss på Facebook!

 

Visuell skillelinje

  • Tollef Østvang (styreleder/frilanskontakt) – 982 56 147
  • Mari Ann L. Pettersen (nestleder/møtereferent) – 952 55 189
  • Einar Heier (kasserer/orkesterkontakt) – 926 05 377
  • Øyvind Luckow (pedagogkontakt) – 907 47 753
  • David Scott Hamnes (kirkekontakt) – 913 30 608
  • Jakob Leirvik (studentkontakt)
  • Kristin Reigstad (varamedlem)
  • Anna Nordanstedt (varamedlem)

Kommende styremøter:

31.05.2021

Kommende årsmøte: tirsdag, 27.04.2021 kl. 17.00.

Signert protokoll til årsmøte 2020 Creo Trøndelag 

1. mai (Creo Trøndelag v/styret stiller med fane i 1.mai-toget i Trondheim)

Visuell skillelinje