Hovedavtalen LO-Virke, 2018-2021

Landsoverenskomst for utdanning 2020 – 2022
Landsoverenskomst for virksomheter 2020 – 2022
Landsoverenskomst for høgskoler 2020 – 2022
Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner 2020 – 2022
Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten 2020 – 2022
Landsoverenskomst for barnehager 2020 – 2022
Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester 2020 – 2022

Særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolen 2018-2020
Protokoll særavtale folkehøgskolene, september 2018
Særavtale for undervisningspersonale i grunnskole, videregående skole, kompetansesentra og andre undervisningsinstitusjoner 1.8.2015 – 31.12.2017
Protokoll særavtale for grunnskole, videregående, kompetansesentra og andre undervisningsinstitusjoner 2018 til 2019

Norges Musikkorps Forbund er nå omfattet av Landsoverenskomsten for virksomheter i Virke (se ovenfor).
Det er tariffavtalens lønnssystem i § 26 som skal gjøres gjeldende.

Avtalen utløp 31. desember 2008 og er ikke fornyet.
Spørsmålet om lønn og andre vilkår på NMFs kurs må nå avklares i individuelle forhandlinger mellom NMF og de lærerne og instruktørene som tilbys slike oppdrag. MFO minner om at ingen medlemmer bør påta seg oppdrag før vilkårene er stadfestet i et akseptabelt, skriftlig tilbud som omhandler både lønn og andre arbeidsvilkår.

Som tariffavtale gjelder Landsoverenskomsten for virksomheter (se ovenfor).