Særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskole 1.1.2023 – 31.12.2024

Særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolen 01.01.2022 – 31.12.2022.
Protokoll særavtale folkehøgskolene, september 2018

Særavtale for undervisningspersonale i grunnskole, videregående skole, kompetansesentra og andre undervisningsinstitusjoner 1.8.2022 til 31.12. 2023.
Protokoll særavtale for grunnskole, videregående, kompetansesentra og andre undervisningsinstitusjoner 2018 til 2019

Norges Musikkorps Forbund er nå omfattet av Landsoverenskomsten for virksomheter i Virke (se ovenfor).
Det er tariffavtalens lønnssystem i § 26 som skal gjøres gjeldende.

Avtalen utløp 31. desember 2008 og er ikke fornyet.
Spørsmålet om lønn og andre vilkår på NMFs kurs må nå avklares i individuelle forhandlinger mellom NMF og de lærerne og instruktørene som tilbys slike oppdrag. MFO minner om at ingen medlemmer bør påta seg oppdrag før vilkårene er stadfestet i et akseptabelt, skriftlig tilbud som omhandler både lønn og andre arbeidsvilkår.

Som tariffavtale gjelder Landsoverenskomsten for virksomheter (se ovenfor).

Etter langvarige forhandlinger har Creo og Virke nådd en historisk milepæl, med enighet om en ny tariffavtale for produksjons- og sceneteknisk personell. Avtalen representerer et betydelig skritt fremover for en hel bransje, og vil sikre gode lønns- og arbeidsforhold for de som rigger og avvikler festivaler og arrangementer i de scenetekniske bedriftene.

Avtalen er ikke gjeldende ennå. Den skal på uravstemning i Creo, og forbundet vil anbefale medlemmene å stemme ja.

Se avtalen

Les mer om saken