Særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskole 1.1.2023 – 31.12.2024

Særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolen 01.01.2022 – 31.12.2022.
Protokoll særavtale folkehøgskolene, september 2018

Særavtale for undervisningspersonale i grunnskole, videregående skole, kompetansesentra og andre undervisningsinstitusjoner 1.8.2022 til 31.12. 2023.
Protokoll særavtale for grunnskole, videregående, kompetansesentra og andre undervisningsinstitusjoner 2018 til 2019

Norges Musikkorps Forbund er nå omfattet av Landsoverenskomsten for virksomheter i Virke (se ovenfor).
Det er tariffavtalens lønnssystem i § 26 som skal gjøres gjeldende.

Avtalen utløp 31. desember 2008 og er ikke fornyet.
Spørsmålet om lønn og andre vilkår på NMFs kurs må nå avklares i individuelle forhandlinger mellom NMF og de lærerne og instruktørene som tilbys slike oppdrag. MFO minner om at ingen medlemmer bør påta seg oppdrag før vilkårene er stadfestet i et akseptabelt, skriftlig tilbud som omhandler både lønn og andre arbeidsvilkår.

Som tariffavtale gjelder Landsoverenskomsten for virksomheter (se ovenfor).