Den daglige politiske ledelsen i Creo ivaretas av forbundsleder og to nestledere. Disse utgjør også forbundsstyrets arbeidsutvalg.

Pressebilder finner du her

Forbundsleder Hans Ole Rian

[epost] mobil 922 47 617

Foto: Ihne Pedersen

Hans Ole overtok vervet som forbundsleder 14. mai 2013, etter at forbundets valgte leder Renée Kristin Rasmussen ble innvalgt i LOs ledelse på LO-kongressen i mai 2013. Hans Ole ble valgt som nestleder på landsmøtet 2006, og som forbundsleder på landsmøtet i 2014. Han har bakgrunn som kulturskolelærer i Leksvik, og som leder for MFO Trøndelag. Hans Ole har hovedfag i musikk fra Universitetet i Trondheim samt kulturadministrasjon fra Høgskolen i Telemark.

Hans Ole er styrerepresentant i LO kommune. Han er også styreleder i Safemuse, sitter i styret i Gramo og i flere fordelingsutvalg i Norwaco. Han var leder for Kulturskoleutvalget, som leverte sin rapport i september 2010. Står på kumulert plass på SV i Oslo sin liste til høstens kommune- og fylkestingsplass.

Visuell skillelinje

Nestleder Christine Thomassen

[epost] mobil 951 81 686

Christine er utdannet ballettdanser fra Elmhurst Ballet School og Royal Ballet School i London og var ansatt som solist i Nasjonalballetten fra 1996-2018. Hun har også vært engasjert ved English National Ballet. Hun var i mange år tillitsvalgt for danserne på Operaen og leder i Oslo Ballettforening. Hun har studert organisasjon og ledelse ved Høyskolen i Oslo og Akershus.

Siden 2014 har Christine vært nestleder i MFO/Creo, hvor hun har et hovedansvar for Spekterområdet og scenekunstfeltet, samt Creos organisasjonsutviklingsarbeid. Hun representerer Creo i blant annet LOs Representantskap, LO Selvstendig, Kunstnernettverkets utvalg for trygd- og pensjon, FIM (International Federation of Musicians), Nordisk Musiker Union, og the International Music Council. Hun har også vært initiativtaker til, og har ansvar for Creos satsning på scenekunstmedisin.

Visuell skillelinje

Nestleder Cathrine Nyheim

[epost] mobil 901 77 376

Cathrine Nyheim ble valgt som nestleder på landsmøtet i 2022. Hun er utdannet slagverker fra Norges musikkhøgskole med faglærerutdanning i musikkpedagogikk og hovedfag i kammermusikk/soloinstrument. Hun har jobbet som frilansmusiker i kombinasjon med jobb i kulturskole, og siden 2006 har hun vært ansatt i Forsvarets Stabsmusikkorps. Cathrine har tidligere sittet i regionlagsstyret i Oslo/Akershus/Østfold og i Creos forbundsstyre.

Cathrine representerer Creo i LOs representantskap, Nordisk Kirkemusikkråd, OU-styret i KA sektoren, Kunstnernettverket, styret i LO Stat og LO kirke. Hun er også styreleder i Creos vederlagsfond og Fond for utøvende kunstnere.