Den daglige politiske ledelsen i Creo ivaretas av forbundsleder og to nestledere. Disse utgjør også forbundsstyrets arbeidsutvalg.

Forbundsleder Hans Ole Rian

[epost] mobil 922 47 617

Hans Ole overtok vervet som forbundsleder 14. mai 2013, etter at forbundets valgte leder Renée Kristin Rasmussen ble innvalgt i LOs ledelse på LO-kongressen i mai 2013. Hans Ole ble valgt som nestleder på landsmøtet 2006, og som forbundsleder på landsmøtet i 2014. Han har bakgrunn som kulturskolelærer i Leksvik, og som leder for MFO Trøndelag. Hans Ole har hovedfag i musikk fra Universitetet i Trondheim samt kulturadministrasjon fra Høgskolen i Telemark.

Hans Ole er styrerepresentant i LO kommune. Han er også styreleder i Norsk Musikkpedagogisk Union, styremedlem i Nordisk Union for Musikkutdannere og Norsk representant for ISME (International Society for Music Education). Han var leder for Kulturskoleutvalget, som leverte sin rapport i september 2010.

Visuell skillelinje

Nestleder Anders Hovind

[epost] mobil 970 02 768

Anders ble valgt som nestleder på landsmøtet i 2010 og ble gjenvalgt i 2014. Han har utdanning i kirkemusikk og administrasjon og ledelse fra Norges musikkhøgskole. I tillegg har han orgeldiplomeksamen fra Musikkhøgskolen i Stuttgart. Han har vært ansatt som kantor i Greverud kirke siden 1988 og er fortsatt aktiv som musiker.

Anders representerer Creo i LOs representantskap, Nordisk Kirkemusikkråd, OU-styret i KA sektoren, styret i Musikkultur og Norwaco. I Kunstnernettverket leder han arbeidsutvalget. Han er også styreleder i Creos vederlagsfond og SafeMUSE.

Visuell skillelinje

Nestleder Christine Thomassen

[epost] mobil 951 81 686
Christine ble valgt som nestleder på landsmøtet i 2014. Hun er utdannet ballettdanser fra Elmhurst Ballet School og Royal Ballet School i London og er solist i Nasjonalballetten. Hun har danset i Nasjonalballetten fra 1996 og har også vært engasjert ved English National Ballet. Christine har vært tillitsvalgt for danserne i Nasjonalballetten og leder i Oslo Ballettforening. Hun har også studert organisasjon og ledelse ved Høyskolen i Oslo og Akershus.

Christine representerer Creo i LOs Representantskap, Kunstnernettverkets trygd- og pensjonsutvalg, FIM (International Federation of Musicians), Nordisk Musiker Union, LO Selvstendig og Musikkindustriens Næringsråd.
Siden 2015 har hun vært vara styremedlem i Fond for lyd og bilde, og sitter også i utvalget for gjenopptakelse av scenekunst.