Vi jobber for bedre vilkår for fylkets medlemmer og ønsker et tett samarbeid med tillitsvalgte. Rekruttering, informasjon, veiledning og bistand i arbeidskonflikter er regionlagets fokusområder. Regionlaget fungerer ofte som bindeledd til hovedkontoret i Oslo.

Styret velges på årsmøte og det deles årlig ut et stipend inntil kr. 20 000 til medlemmer bosatt i fylket.

Har du spørsmål vedrørende regionlagets arbeid, stipendet, eller kanskje du har behov for veiledning i en arbeidsrelatert sak? Ta kontakt på e-post eller på vår Facebookside, så skal vi gjøre vårt beste i møte med deg.

 

Kontakt:
postvt@creokultur.no

 

Leder: Geir Grønnestad

Nestleder: Tone Beate Andersen

Økonomi: Målfrid Kvålo

Sekretær: Jan Ivar Eikeland

Vara: André Holm Haugen

Vara: Frøydis Aslesen

 

Årsmøte for Regionlag Vestfold – Telemark skal avholdes 29. april 2022.