Vi jobber for bedre vilkår for fylkets medlemmer og ønsker et tett samarbeid med tillitsvalgte. Rekruttering, informasjon, veiledning og bistand i arbeidskonflikter er regionlagets fokusområder. Regionlaget fungerer ofte som bindeledd til hovedkontoret i Oslo.

Styret velges på årsmøte og det deles årlig ut et stipend inntil kr. 20 000 til medlemmer bosatt i fylket.

Har du spørsmål vedrørende regionlagets arbeid, stipendet, eller kanskje du har behov for veiledning i en arbeidsrelatert sak? Ta kontakt på e-post eller på vår Facebookside, så skal vi gjøre vårt beste i møte med deg.

 

Kontakt:
postvt@creokultur.no


Styret:

Leder: Geir Grønnestad
Nestleder: Tone Beate Andersen
Økonomi: Målfrid Ljønes Kvålo
Sekretær: Jan Ivar Eikeland

1. vara: Frøydis Aslesen
2. vara: André Holm Haugen