Vi jobber for bedre vilkår for fylkets medlemmer og ønsker et tett samarbeid med tillitsvalgte. Rekruttering, informasjon, veiledning og bistand i arbeidskonflikter er regionlagets fokusområder. Regionlaget fungerer ofte som bindeledd til hovedkontoret i Oslo.

Styret velges på årsmøte og det deles årlig ut et stipend inntil kr. 20 000 til medlemmer bosatt i fylket.

Har du spørsmål vedrørende regionlagets arbeid, stipendet, eller kanskje du har behov for veiledning i en arbeidsrelatert sak? Ta kontakt på e-post eller på vår Facebookside, så skal vi gjøre vårt beste i møte med deg.

 

Kontakt:
postvt@creokultur.no


Styret:

Leder: Jan Ivar Eikeland
Nestleder: Tone Beate Andersen
Økonomi: Andrè Holm Haugen
Sekretær: Frøydis Aslesen

Vara:

Thomas Sigernes-Moshaug
Bjørn-Petter Tøsse

 

Visuell skillelinje

Årsmøte 2024

Årsmøtet ble avholdt fredag 22. mars på Midt-Telemark Kulturskole.

Saksliste:

  1. Godkjenne innkalling og saksliste
  2. Velge møteleder og sekretær for møtet
  3. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Årsmelding
  5. Regnskap for 2023
  6. Budsjett og handlingsplan for 2024
  7. Innkomne saker
  8. Valg

Protokoll
Årsmelding