Bli en del av et sterkt fagmiljø som jobber for å bedre vilkårene for feltet.

Med snart 11 000 medlemmer er Creo Norges største kunstnerorganisasjon. Alle som har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogiske yrker, eller virksomheter med tilknytning til kulturlivet, kan bli medlem.

Bli medlem

Norske statister i Creo

Statistforeningen Norge ble i 2024 en faglig sammenslutning i Creo. Det vil si at statistene i Creo velger sitt eget styre som koordinerer og representerer yrkesgruppens interesser. Her blir du en del av et sterkt fagmiljø som jobber for å bedre vilkårene for feltet. Jo flere vi er, desto større gjennomslagskraft har vi!

Har du spørsmål om Norske statister i Creo?

Ta kontakt på statistforeningen.no@gmail.com eller 922 06 656

Visuell skillelinje

En tryggere arbeidshverdag med Creo

Arbeidslivet er uforutsigbart, og det er godt å ha noen i ryggen når du trenger hjelp. Som medlem i Creo har du alltid tilgang til informasjon, veiledning og bistand i dine arbeidsforhold.

Creo er opptatt av at våre medlemmer har en trygg og forutsigbar arbeidssituasjon. Vi har skarpskodde saksbehandlere og jurister som bistår deg i saker som omhandler lønn, arbeidstid, ferie, permisjonsrettigheter, ansettelse, oppsigelse, kontrakter og opphavsrett. Les mer om rådgivning og juridisk bistand.

Visuell skillelinje

Dette får du

  • Veiledning og bistand i arbeidslivet
  • Juridisk rådgivning
  • Advokatbistand i jobbrelaterte forhold
  • Søknads- og kontraktshjelp
  • Ulykkes- og ansvarsforsikring
  • Markedets beste innboforsikring

Og mye mye mer..

I tillegg får du tilgang til Norges beste instrument- og utstyrsforsikring, Advokatforsikring fra HELP og Reiseforsikring fra Europeiske.