Sykebil
Nå får alle våre medlemmer Ulykkesforsikring fra If inkludert i sitt Creo-medlemskap.

Ulykke- og invaliditetsforsikringen gjelder ulykkesskade under øvelser, konserter, stevner, undervisning, møter, reiser o.l. som er relatert til medlemskapet i Creo. Forsikringen gjelder altså i arbeidstiden for alle som har yrker som begrunner medlemskapet i Creo. Den gjelder også på direkte vei fra hjemmet til arbeidsstedet og tilbake til hjemmet igjen.

Forsikringen har ingen unntak for arbeid i høyden.

For studentmedlemmer gjelder forsikringen også i skoletiden og på direkte vei til og fra studiestedet.

  • Forsikringssum ved ulykkesdødsfall: kr 300 000
  • Forsikringssum ved medisinsk invaliditet: kr 500 000
  • Behandlingsutgifter dekkes

 

Les vårt infoskriv om Ansvar- og ulykkesforsikring.
Her finner du også kontaktinfo om du har flere spørsmål angående forsikringen

 

NB! Forsikringen gjelder Creos betalende medlemmer, og inkluderer ikke pensjonistmedlemskap.