Velkommen til Creo Agder! Vi har i overkant av 350 medlemmer; både fast ansatte, frilansere og selvstendig næringsdrivende.
Creo Agder bistår i arbeidsrelaterte forhandlinger og tilbyr veiledning i temaer knyttet til arbeidsliv og frilans- og næringsvirksomhet. Vi har tillitsvalgte ved kulturskolene, i kirkelig sektor, Kristiansand symfoniorkester, ved de videregående skolene med musikk, dans drama og UiA.

Creo Agder ønsker å bistå medlemmene i regionen – ingen henvendelser er for små eller for store!

 

Kontakt:

E-post:  posta@creokultur.no
Telefon: 982 56 143/977 17 935

Følg oss på Facebook!

Visuell skillelinje

  • Tarjei Fjørtoft, leder
  • Liv Stoveland
  • Ragnhild Maria Sandvik
  • Krisztina Eikeset
  • Marie Ødemark Hov
  • Audun Ramo
  • Katarina Skogheim

Møteplan 2019:

Dato Tid Sted
13.09.2019 16.00-18.00 Kristiansand
15.11.2019 16.00-18.00 Kristiansand

 

Møteplan 2020:

Dato Tid Hva Sted
17.03.2020 16.00-18.00 Styremøte (Mulig Skype)
17.01.2020 16.00-18.00 Årsmøte Kristiansand?
07.02.2020 16.00-18.00 Styremøte Ikke bestemt
08.05.2020 16.00-18.00 Styremøte Ikke bestemt
28.08.2020 16.00-18.00 Styremøte Ikke bestemt
23.10.2020 16.00-18.00 Styremøte Ikke bestemt

 

Creo Agder holder årsmøte fredag 1. april kl 16.00. Årsmøtet blir digitalt.