Velkommen til Creo Agder! Vi har i overkant av 350 medlemmer; både fast ansatte, frilansere og selvstendig næringsdrivende.
Creo Agder bistår i arbeidsrelaterte forhandlinger og tilbyr veiledning i temaer knyttet til arbeidsliv og frilans- og næringsvirksomhet. Vi har tillitsvalgte ved kulturskolene, i kirkelig sektor, Kristiansand symfoniorkester, ved de videregående skolene med musikk, dans drama og UiA.

Creo Agder ønsker å bistå medlemmene i regionen – ingen henvendelser er for små eller for store!

 

Kontakt:

E-post:  posta@creokultur.no
Telefon: 982 56 143/977 17 935

Følg oss på Facebook!

Visuell skillelinje

  • Tarjei Fjørtoft, leder

  • Krisztina Eikeset

  • Karina Bull-Gjertsen

  • Anne Bræin

  • Rebecca Hovind

  • Inger Haugan Aasland, vara
  • Ragnhild Maria Sandvik, vara

Info kommer..