mann spiller trompet
Creo bistår gjerne våre medlemmer med råd og veiledning om trygd, også med bistand til klage og rettshjelp om det skulle være nødvendig.

I Norge har vi et godt utbygd sosialt sikkerhetsnett. Men rettighetene til trygdeytelser er ikke like for alle, enten det handler om dagpenger, sykepenger, foreldrepenger eller andre ytelser fra folketrygden (NAV).

Arbeidstakere har i mange tilfeller rett til bedre ytelser enn selvstendig næringsdrivende, og for personer med kombinerte inntekter kan det være ekstra vanskelig å holde styr på vilkårene. Creo bistår gjerne våre medlemmer med råd og veiledning, og med bistand til klage og rettshjelp om det skulle være nødvendig.

Du kan imidlertid unngå mange problemer om du selv setter deg inn i de viktigste reglene, og ikke minst blir du bedre i stand til å vurdere om du får riktig svar eller riktig ytelse om du kommer i en situasjon hvor du må søke hjelp hos NAV.

Vi vil anbefale at du tar en kikk på Creos enkle veiledning om frivillig tilleggsforsikring for næringsdrivende og frilansere. I Skatteveiledningen finner du også en bok om sykepenger og trygd for næringsdrivende.

Her kan du laste ned en generell oversikt over det norske trygdesystemet og norske trygderegler: Det norske trygdesystemet 2019

Du kan dessuten finne mye nyttig informasjon på NAVs nettsider, under ”Finn lover og regler” (NAVS rundskrivsamling og lovsamling).