Creo har tariffavtaler med aktuelle arbeidsgivere både i offentlig og privat sektor.

Som organisert arbeidstaker med tariffavtale har du rett til tariffestet lønn, tariffestet ferie, avtalefestet pensjon og en hel rekke andre fordeler som er avtalefestet. Du har også et støtteapparat som står klar til å yte service og hjelp, og til å representere deg overfor virksomhetens og bedriftens ledelse eller andre. Her finner du en oversikt over Creos gjeldende Tariffavtaler