Creos vederlagsfond støtter utøvende musikere med tilskudd til egne prosjekter som innspillinger, turneer og konserter m.m. Det kan også søkes om studie- og/eller reisestipend.

Søknader behandles av fondets styre fire til seks ganger per år.
Neste tildelingsmøte avholdes 28. september med søknadsfrist  11. september.

Vi har erfaringer med at det er stor trafikk på serveren like før fristen går ut og at stabiliteten er varierende. Har du mulighet til å levere søknaden i god tid, er dette en fordel. Senere innleverte søknader blir behandlet på det påfølgende styremøte.

Før du skriver søknaden anbefaler vi deg å lese fondets retningslinjer og denne sjekklisten.

Søknader til vederlagsfondet kan du fylle ut her.

Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse med opplysninger om når prosjektet er tenkt gjennomført, et realistisk budsjett for prosjektet med utgifter og inntekter og en kortfattet CV. Honorarer må som et minimum følge Creos anbefalte minstesatser.
Du kan også sende søknaden med posten. For papirsøknader må du laste ned og fylle ut søknadsskjema i Word-format eller pdf-format.

Visuell skillelinje

Tore Nordviks musikkpris

Creos vederlagsfond har opprettet en musikkpris som skal gå til enkeltmusikere eller ensembler som gjennom prestasjoner av høy kunstnerisk kvalitet har gjort seg særlig bemerket i norsk musikkliv. Prisen er sjangeruavhengig og forbeholdt etablerte musikere bosatt i Norge ettersom prispengene kommer fra musikkvederlag.

Prisen skal etter planen deles ut for første gang på Creos landsmøte i november og er på 150 000 kroner.

Organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner kan foreslå kandidater til prisen. Forslagene skal inneholde fyldige, dokumenterbare opplysninger og en begrunnelse. Frist for innsending av forslag til priskandidater er 31. mai 2022.

Forslagene sendes inn på e-post til nordvikprisen@creokultur.no.

Les mer om Tore Nordvik Musikkpris

Visuell skillelinje

Kontaktinfo

Trenger du informasjon eller har spørsmål angående Creos vederlagsfond?
Ta kontakt med fondets sekretær Bente Olsen på tlf. 91 00 65 86,  eller send en e-post til vederlagsfondet@creokultur.no.
Postadresse: Creos vederlagsfond, Postboks 9007 Grønland, 0133 Oslo.

Visuell skillelinje

Styret

Leder: Anders Hovind
Nestleder: Hilde Gjermundsen

Styremedlemmer:
Anders Odden
Berit Opheim

Varamedlemmer :
Charlotte Audestad
Ole Martin Huser Olsen


Vederlagsfondets styre er valgt av Creos landsmøte og består i perioden 2019-2022 av Anders Hovind, (styrets leder) Hilde Gjermundsen, (nestleder) Anders Odden, (styremedlem) og Berit Opheim, (styremedlem). Styret forvalter fondets midler i henhold til gjeldende vedtekter som også er vedtatt av Creos landsmøte, samt gjeldende retningslinjer for fondet.

Visuell skillelinje