bandøving
Creos vederlagsfond støtter utøvende musikere med tilskudd til turneer, CD-innspillinger, konserter m.m. Søknader behandles av fondets styre fire til seks ganger per år. 

NB! Liste over tildelinger fra Vederlagsfondets møte nr. 3/2019 er lagt ut 14. juni 2019.

Neste styremøte i vederlagsfondet er satt til 01.10.2019. Søknadsfrist er 15.09.2019.
Vi har erfaringer med at det er stor trafikk på serveren like før fristen går ut og at stabiliteten er varierende. Har du mulighet til å levere søknaden i god tid, er dette en fordel. Senere innleverte søknader blir behandlet på det påfølgende styremøte. Før du skriver søknaden anbefaler vi deg å lese fondets retningslinjer.

Vederlagsfondets styre er valgt av Creos landsmøte og består i perioden 2019-2022 av Anders Hovind, (styrets leder) Hilde Gjermundsen, (nestleder) Anders Odden, (styremedlem) og Berit Opheim, (styremedlem). Styret forvalter fondets midler i henhold til gjeldende vedtekter som også er vedtatt av MFOs landsmøte, samt gjeldende retningslinjer for fondet.

 

Søknad

Søknader til vederlagsfondet kan du fylle ut her.

Du kan også sende inn på papir med posten. For papirsøknader må du laste ned og fylle ut søknadsskjema i Word-format eller pdf-format.

 

Trenger du informasjon eller har spørsmål angående Creos vederlagsfond?

Ta kontakt med fondets sekretær Bente Olsen på tlf. 91 00 65 86,  eller send en e-post til vederlagsfondet@creokultur.no.
Postadresse: Creos vederlagsfond, Postboks 9007 Grønland, 0133 Oslo.

Styret for Creos vederlagsfond

Leder: Anders Hovind
Nestleder: Hilde Gjermundsen

Styremedlemmer:
Anders Odden
Berit Opheim

Varamedlemmer :
Charlotte Audestad
Ole Martin Huser Olsen

Tildelinger så langt i 2019:

Tildelinger vederlagsfondet januar 2019

Tildelinger vederlagsfondet april 2019

Tildelinger vederlagsfondet juni 2019

Tildelinger i 2018:

Tildelinger vederlagsfondet februar 2018

Tildelinger vederlagsfondet april 2018

Tildelinger vederlagsfondet juni 2018

Tildelinger vederlagsfondet september 2018