Søk tilskudd til dine musikkprosjekter!

Creos vederlagsfond støtter utøvende musikere med tilskudd til egne prosjekter som innspillinger, turneer og konserter m.m. Det kan også søkes om studie- og/eller reisestipend.

Søknader behandles av fondets styre fire til seks ganger per år.

Neste søknadsfrist er den 6. september.
Neste tildelingsmøte den 26. september.

Vi har erfaringer med at det er stor trafikk på serveren like før fristen går ut og at stabiliteten er varierende. Har du mulighet til å levere søknaden i god tid, er dette en fordel. Senere innleverte søknader blir behandlet på det påfølgende styremøte.

Før du skriver søknaden anbefaler vi deg å lese fondets retningslinjer og denne sjekklisten.

 

Send inn søknad

 

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse med opplysninger om når prosjektet er tenkt gjennomført, et realistisk budsjett for prosjektet med utgifter og inntekter og en kortfattet CV. Honorarer må som et minimum følge Creos anbefalte minstesatser.

 

Søknader til vederlagsfondet kan du fylle ut digitalt. Du kan også sende søknaden med posten. For papirsøknader må du laste ned og fylle ut søknadsskjema.

Visuell skillelinje

Tore Nordviks musikkpris

Creos vederlagsfond har opprettet en musikkpris som skal gå til enkeltmusikere eller ensembler som gjennom prestasjoner av høy kunstnerisk kvalitet har gjort seg særlig bemerket i norsk musikkliv. Prisen på kr 150 000 er sjangeruavhengig og forbeholdt etablerte musikere bosatt i Norge ettersom prispengene kommer fra musikkvederlag.

Les mer om prisen

Visuell skillelinje

Kontaktinfo

Trenger du informasjon eller har spørsmål angående Creos vederlagsfond?
Ta kontakt med fondets sekretær Bente Olsen på tlf. 91 00 65 86,  eller send en e-post til vederlagsfondet@creokultur.no.
Postadresse: Creos vederlagsfond, Postboks 9007 Grønland, 0133 Oslo.

Visuell skillelinje

Styret

Leder: Cathrine Nyheim
Nestleder: Anders Odden

Styremedlemmer:
Ole Martin Huser-Olsen
Liv Runesdatter

Varamedlemmer :
Ingrid Øygard Steinkopf
Marianne Baudouin Lie


Vederlagsfondets styre er valgt av Creos landsmøte og består i perioden 2023-2026 av Cathrine Nyheim (styrets leder), Anders Odden (nestleder), Ole Martin Huser-Olsen (styremedlem), og Liv Runesdatter (styremedlem). Styret forvalter fondets midler i henhold til gjeldende vedtekter (kommer) som også er vedtatt av Creos landsmøte, samt gjeldende retningslinjer for fondet.

Visuell skillelinje