-et samarbeid med Nion.

Creos gir sine medlemmer tilgang til 5 timer veiledning hos samtaleterapeut for en medlemspris på 400 kr per time. Creo vil dekke de resterende kostnadene.

Registrer deg for samtaleterapi her

Mange utfordringer følger kunstneres arbeidshverdag..

stor arbeidsbelastning, usikre arbeidsforhold og økonomi, manglende trygderettigheter, krevende arbeidstider, stor konkurranse og økende prestasjonspress.

Forskning viser at mange kunstnere sliter mentalt, og Creos medlemmer har uttrykt at det er behov for kompetente mennesker å støtte seg til i form av samtaleterapi/psykologtjenester.

Visuell skillelinje

Tilgjengelige støttespillere til en overkommelig pris

Det er i dag lange ventelister og liten tilgjengelighet hvis man i det hele tatt får tilgang til hjelp gjennom fastlege. Alternativet er å oppsøke private terapeuter, noe som lett blir en kostbar affære. Behovet er tilgang til tilgjengelige støttespillere til en overkommelig pris, noe som ikke er lett å finne.

Creo ønsker å bidra til å bedre situasjonen for våre medlemmer, og som del av Creos satsning på scenekunstmedisin, tilbyr vi derfor et subsidiert tilbud om samtaleterapi for alle våre medlemmer.

Visuell skillelinje

Noen å prate med

Samtaleterapi er et tilbud til de som trenger noen å prate med om normalpsykologiske vansker før det utvikler seg til en diagnose; «The treatment gap». Tilbudet innebærer at våre medlemmer får tilgang til 5t veiledning for en medlemspris på 400 kr per time. Ordinær pris er 650,-. Creo vil dekke de resterende kostnadene.

Skulle du ha behov for flere enn 5t, vil dette naturligvis være mulig, men da til en pris på 600 kr per time. Dette avtales direkte med Nion

Samtalene blir gjennomført på video over nettbrett, smarttelefon eller pc.

Registrer deg for samtaleterapi her

Visuell skillelinje

Innsikt i kulturarbeideres liv og virke

Etter å ha gjennomført flere hundre samtaler med Creos medlemmer har Nions veiledere fått god innsikt i kunstnere og kulturarbeideres liv og virke, og vi håper at et videre samarbeid vil bidra til at det etableres et fagmiljø med særskilt kompetanse på våre medlemmers spesifikke utfordringer.

Gjennom dette tilbudet ønsker Creo å bidra til at våre medlemmer får dekket et viktig behov som i dag ikke sikres på en tilfredsstillende måte av samfunnet.

Visuell skillelinje

Om Nion

Nion er et oppstartsmiljø bestående av nyutdannede psykologistudenter, og mer erfarne terapeuter, alle med master i psykologi og med relevant erfaring. Nion tilbyr sine tjenester digitalt, slik at du kan være der du føler deg mest trygg, og samtidig slippe å ta fri fra jobb eller reise langt for å møte opp til timen. De fokuserer på et tilbud til de som trenger noen å prate med før det utvikler seg til en diagnose, slik at man unngår de dypeste dalene, og alt strevet det medfører.

Nion tilbyr ikke helsetjenester, og gjør derfor ikke utredning, diagnostisering eller behandling av psykiske lidelser. Nions visjon er å tette «the treatment gap», altså alle som har behov for samtaleterapi, men som ikke er syke nok for det offentlige, eller har ressurser til det private.

Les mer om Nion her