Nå får alle våre medlemmer Ansvarsforsikring fra If inkludert i sitt Creo-medlemskap.

Forsikringssum ved tingskade og personskade: Opptil kr 10 000 000
Egenandel: kr 10 000
Dekningsområde: Norden

Ansvarsforsikringen omfatter ting- og personskader, og skal dekke det rettslige ansvaret som kan oppstå når medlemmet ikke er omfattet av arbeidsgiverbetalt ansvarsforsikring. Forsikringen vil også være sekundær i forhold til forsikringer som ivaretar ansvar i egenskap av privatperson (villa-, innbo- og reiseforsikring).

Ansvarsforsikringen omfatter alle betalende Creo-medlemmer, men gjelder aktiviteten som ligger til grunn for medlemskapet. Forsikringen gjelder når medlemmet:

  1. Er frilanser på fulltid eller tar frilans-oppdrag.
  2. Driver enkeltpersonforetak uten ansatte.
  3. Opptrer, underviser eller har annen aktivitet relatert til Creo-medlemskapet, i egen regi.


Forsikringen dekker ikke AS.

 

Les vårt infoskriv om Ansvar- og ulykkesforsikring.
Her finner du også kontaktinfo om du har flere spørsmål angående forsikringen

 

NB! Ansvarsforsikringen omfatter lyd, lys og sceneteknikere på samme måte som for andre medlemmer. Forsikringen gjelder Creos betalende medlemer, og inkluderer ikke pensjonistmedlemskap.