gitar og forsterker
Nå får alle våre medlemmer Ansvarsforsikring fra If inkludert i sitt Creo-medlemskap.

Forsikringssum ved tingskade og personskade: Opptil kr 10 000 000
Egenandel: kr 10 000
Dekningsområde: Norden

Ansvarsforsikringen omfatter ting- og personskader, og skal dekke det rettslige ansvaret som kan oppstå når medlemmet ikke er omfattet av arbeidsgiverbetalt ansvarsforsikring. Forsikringen vil også være sekundær i forhold til forsikringer som ivaretar ansvar i egenskap av privatperson (villa-, innbo- og reiseforsikring).

Ansvarsforsikringen omfatter alle betalende Creo-medlemmer, men gjelder aktiviteten som ligger til grunn for medlemskapet. Forsikringen gjelder når medlemmet:

  1. Er frilanser på fulltid eller tar frilanse-oppdrag.
  2. Driver enkeltpersonsforetak uten ansatte.
  3. Opptrer, underviser eller har annen aktivitet relatert til Creo-medlemskapet, i egen regi.

 

For spørsmål angående forsikringen, send e-post til Kenneth Sandhåland.
NB! Ansvarsforsikringen omfatter lyd, lys og sceneteknikere på samme måte som for andre medlemmer. Forsikringen gjelder Creos betalende medlemer, og inkluderer ikke pensjonistmedlemskap.