Telefon
Sentralbord: 23 10 22 10
Ordinær telefontid er kl. 10.00-11.30 og kl. 12.00-14.00

E-post
post@creokultur.no

Besøksadresse
Brugata 19
0186 Oslo

Postadresse
Postboks 9007 Grønland
0133 Oslo

Organisasjonsnummer: 982 708 257
Kontonummer: 9001.05.79707

Visuell skillelinje
Markeds- og kommunikasjonssjef


Linda Karoline Ringstad
E-post: lkr@creokultur.no

Pressebilder og logo finner du her

Visuell skillelinje

Åpningstider i sommerferien

Creos hovedkontor vil ha redusert bemanning fra 1. juli til og med 15. august 2024. Det må derfor påregnes noe lengre behandlingstid for innkomne saker i sommer.

Vi ber om at henvendelser i størst mulig grad sendes på e-post da vi har begrenset kapasitet på telefon. Telefontid: kl.10.00 – 14.00. (Stengt for lunsj 11:30 – 12:00) I uke 29 og 30 vil sentralbordet være stengt.

Besøksadresse