Sentralbord: 23 10 22 10
Telefontid kl. 10.00-11.30 og kl. 12.00-14.00

Når du ringer inn til oss vil du få opplest en telefonmeny med tastevalg.
Vi er i gang med forbedringer av denne, og her følger menyen i sin helhet:

Instrumentforsikring, Tast 1, så 1
Medlemskap, kontingent, reiseforsikring og advokatforsikring, Tast 1, så 2
Tariffområder og andre arbeidsrelaterte spørsmål, Tast 2, så 1
Avtaler, kontrakter, skatt og trygd,  Tast 2, så 2
Øvrig administrasjon, politisk ledelse og andre henvendelser til forbundet, Tast 3

 

E-post
post@creokultur.no

Besøksadresse
Brugata 19
0186 Oslo

Postadresse
Postboks 9007 Grønland
0133 Oslo

 

Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Linda Karoline Ringstad
E-post: lkr@creokultur.no
Tlf: 476 52 221

Besøksadresse