Telefon
Sentralbord: 23 10 22 10
Ordinær telefontid er kl. 10.00-11.30 og kl. 12.00-14.00

E-post
post@creokultur.no

Besøksadresse
Brugata 19
0186 Oslo

Postadresse
Postboks 9007 Grønland
0133 Oslo

Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Linda Karoline Ringstad
E-post: lkr@creokultur.no
Tlf: 476 52 221

Visuell skillelinje

Åpningstider i sommerferien

Creos hovedkontor vil ha redusert bemanning fra 1.juli til og med 15 august 2021. Det må derfor påregnes noe lengre behandlingstid for innkomne saker i sommer. Vi ber om at henvendelser i størst mulig grad sendes på e-post da vi har begrenset kapasitet på telefon.

Visuell skillelinje

Besøksadresse