Hvorfor er mental trening viktig? Hvilke ubevisste mentale prosesser påvirker trivsel og prestasjon i det daglige? Og hvordan kan vi bli bevisst på egne svakheter og styrker?
Av: Philip Dammen

Mental trening er å kunne anvende ubevisste og bevisste mentale teknikker for å bli så god på noe som du ønsker, samtidig som du har det godt underveis. Det siste er en av forutsetningene for å lykkes. For en ting kan sies sikkert: Ingen øver eller opptrer bedre enn sin egen psyke

Mang en scenekunstner har opplevd at de ikke får brukt sine ressurser og evner maksimalt på grunn av psykiske spenninger og uro. Mental trening gjort på riktig måte hadde garantert ført til en bedre situasjon mentalt og ytelsesmessig i situasjoner hvor man har opplevd press.

Mental trening i idretten

«Mental trening handler om å bli bevisst og oppmerksom på egne svakheter og styrker» skriver Linn Engdahl Lysvik, en sentral idrettspsykologisk rådgiver. Gjennom mental trening implementerer du mentale teknikker og jobber deg gjennom personlige utfordringer. Gjennom mental trening utvikler du strategier og metoder som du kan anvende senere ved behov. Metoder som kan gi deg et ekstra løft, ikke bare i treningen, men også i hverdagen.

Mental trening har vært avgjørende for å få gode resultater i nasjonale og internasjonale konkurranser i mange år. Mental trening har også ført et bedre liv både som utøver og som menneske. Nær alle de beste norske og internasjonale idrettsutøverne anvender i dag mental trening. Mental trening er en forutsetning for å bli blant de beste i mange idretter.

Det er vel kjent at nerver før, under og etter opptredener har hindret selv de aller mest talentfulle og de beste idrettsutøverne og scenekunstnerne i å lykkes. Mental trening kan være enda viktigere for scenekunstnere enn for idrettsutøvere fordi at man i tillegg til fysiske og prestasjonsrelaterte utfordringer ofte står overfor komplekse mentale utfordringer.

Visuell skillelinje

Betydningen av mental trening ligger i at man kan utvikle både sine mentale og sine fysiske ressurser maksimalt. Mental trening kan være avgjørende om du ønsker å bli meget god på noe, mestre situasjoner som er forbundet med intenst press og om du ønsker å vokse mentalt i takt med utvikling av egen dyktighet. Mental trening er også viktig om du ønsker å reagere med motivasjon og energi istedenfor å bli sint eller lei deg ved feil og nederlag eller ved konflikt.

Virkningen av mental trening kommer gradvis, hevdes det av spesialister på mental trening innen idretten. Egeninnsatsen er avgjørende. Og de hevder at dersom øving, auditioner eller opptredener ikke fungerer, er det ofte mentale som svikter. Men da er det godt å vite at det kan ordnes opp i.