Hvorfor er mental trening viktig? Hvilke ubevisste mentale prosesser påvirker trivsel og prestasjon i det daglige? Og hvordan kan vi bli bevisst på egne svakheter og styrker?
Av: Philip Dammen

Mental trening er å kunne anvende ubevisste og bevisste mentale teknikker for å bli så god på noe som du ønsker, samtidig som du har det godt underveis. Det siste er en av forutsetningene for å lykkes. For en ting kan sies sikkert: Ingen øver eller opptrer bedre enn sin egen psyke

Mang en scenekunstner har opplevd at de ikke får brukt sine ressurser og evner maksimalt på grunn av psykiske spenninger og uro. Mental trening gjort på riktig måte hadde garantert ført til en bedre situasjon mentalt og ytelsesmessig i situasjoner hvor man har opplevd press.

Mental trening i idretten

Mental trening handler om å bli bevisst og oppmerksom på egne svakheter og styrker, formidler Eirik Lund Røer på trening.no, og henviser til en sentral idrettspsykologisk rådgiver, Linn Engdahl-Høgåsen. Han fortsetter, med mental trening «implementerer du mentale teknikker og tar tak i og jobber deg gjennom personlige utfordringer. Gjennom mental trening kan du utvikle strategier og teknikker som du kan anvende senere ved behov. Dette er teknikker som kan gi deg et ekstra løft i treningen og formidles, ikke bare i treningen, men også i hverdagen.

Undertegnede må likevel tilføye at selv om den idrettsrelaterte kunnskapen dominerer feltet mental trening, og selv om den kan anvendes med godt resultat innenfor områder som kunst, kultur og i hverdagslivet, finnes det andre tilnærminger som er mer effektive når det gjelder mestring av intens og akutt oppståtte psykiske spenninger og angst, se enkelte av de metodene som formidles i det øvrige materialet på denne nettsiden.

Idretten er mest fokusert på det målrettede og systematiske arbeidet over lang tid, samtidig som den hevder at dette er nødvendig for å utvikle ønskede mentale ferdigheter, slik at disse blir stabile. Jeg vil også fokusere på de ubevisste daglige mentale prosessene som påvirker trivsel og prestasjon i det daglige. Og på former for mentalt arbeid som ikke fordrer så mye trening, men som likevel er effektive både for å få det bedre og å mestre bedre. Det som følger er kun en smakebit, en liten begynnelse. Feltet er stort. Jeg kommer derfor til å formidle mer stoff underveis.

Mental trening har vært avgjørende for å få gode resultater i nasjonale og internasjonale konkurranser i mange år. Nær alle de beste norske og internasjonale idrettsutøverne anvender i dag mental trening. Mental trening er en forutsetning for å bli blant de beste i mange idretter. Og det er vel kjent at nerver før, under og etter opptredener har hindret selv de aller mest talentfulle og de beste idrettsutøverne og scenearbeiderne i å lykkes.

Visuell skillelinje

Viktig for scenekunstnere

Mental trening kan være enda viktigere for scenekunstnere enn for idrettsutøvere fordi at man i tillegg til fysiske og prestasjonsrelaterte utfordringer ofte står overfor komplekse mentale utfordringer. Mens idretten lenge har fokusert på mental trening, er fokuset på mental trening neste fraværende i kunstrelaterte utdanninger, hvilket innebærer at scenekunstnere og andre kulturarbeidere kan få en langt bedre mental hverdag enn i dag og ute bedre.

Betydningen av mental trening ligger i at man både kan utvikle sine mentale og sine fysiske ressurser maksimalt. Mental trening kan være avgjørende om du ønsker å bli meget god på noe, mestre situasjoner som er forbundet med intenst press og om du ønsker å vokse mentalt i takt med utvikling av egen dyktighet. Mental trening er også viktig om du ønsker å reagere med motivasjon og energi istedenfor å bli sint eller lei deg ved feil og nederlag eller ved konflikt. Linn Engdahl-Høgåsen hevder, slik det formidles av Eirik Lund Røer, at de fleste ikke er bevisste hva som foregår mentalt og at dette ofte fører til at de velger en mindre effektiv mental strategi i en utfordrende situasjon (https://www.trening.no/treningstips/prester-bedre-med-mental-trening/).

Virkningen av mental trening kommer gradvis, hevdes det av spesialister på mental trening innen idretten. Egeninnsatsen er avgjørende. Og de hevder at dersom øving, auditioner eller opptredener ikke fungerer, er det ofte mentale som svikter. Men da er det greit å vite at det kan ordnes opp i.