En manager er den som gjør artistens arbeid til business.

Husk at det er du som engasjerer manageren til å jobbe på dine vegne. Det er derfor veldig viktig at du gjør jobben med å finne riktig manager på en profesjonell måte og velger ut fra de kriteriene du mener er viktigst for deg.

En manager skal være den som gjør artistens arbeid til business.

Slik er i alle fall drømmescenarioet sett fra artistenes ståsted. Norge er et lite marked med svært få profesjonelle ”rene” managere. De fleste har sin erfaring enten som impresario eller fra platebransjen. Den beste manageren kan noe om alle delene av bransjen, og hvordan disse fungerer. En manager skal ha fokus på å tjene penger for artisten og guide hen gjennom karrieren. Manageren skal også få alle aktørene til å spille på lag ved lansering av album og turneer. Vedkommende bør ha et bredt kontaktnett innen media, konsert- og musikkbransje, og er en god salgsperson som får alle til å tro på prosjektet hen jobber for. Vedkommende har også en viktig jobb som buffer mellom artisten omverden.

En annen viktig egenskap hos en manager er å være kritiker. Vedkommende må kunne si fra når artisten er på villspor og komme med positive tilbakemeldinger når artisten gjør noe bra. Å bygge opp en artist fra bunnen av er utrolig ressurskrevende, og de færreste nykommere kan forvente at en profesjonell manager kommer og tilbyr seg hjelp i startfasen. Mange norske artister klarer seg utmerket uten manager og vil enkelt kunne få det den dagen det er så mye å gjøre at noen faktisk kan gå inn og tjene penger på dem.

Husk at en som skal tjene 20 % av inntektene dine må få virksomheten opp i millionomsetning for selv å få inn en grei årslønn. Dette er også grunnen til at de fleste managere i Norge har flere enn én artist de jobber med.

Tradisjonelt sett har managerens oppgave vært å skaffe artisten en kontrakt med et stort selskap som i sin tur har alle ressursene til å markedsføre og selge artistens musikk. Etter mange år med nedgang i CD-salget har plateselskapene kuttet drastisk i antall ansatte og har ikke lenger samme kapasitet og kompetanse til å vite hva som er best for de forskjellige lanseringene. Dette har gjort at en god manager nå er gull verdt for både artist og plateselskap på et helt annet måte enn før.

Noen ganger finner manageren artisten selv. Dette skjer som regel etter tips fra andre i musikkbransjen som har funnet artisten via en konsert eller på nett. De fleste artister får derimot tak i sin manager på eget initiativ. Sett opp en liste med kandidater du kunne tenke deg å jobbe med. Snakk med andre i bransjen og finn ut av hvem som jobber for andre artister du selv liker. En god manager trenger ikke å være spesielt opptatt av den samme musikksjangeren som du jobber i som artist. Det viktigste er å finne noen du kan stole på og som forstår hvordan dere kan nå de målene du har satt deg.

Det finnes også egne utdannelser for managere i Norge bl.a. på BI i Oslo og på Høgskolen i Hedmark og Buskerud. Dette viser at manageryrket er i ferd med å få høyere status i Norge og at bransjen har blitt mer profesjonalisert.

Andre lenker:

Manageren kan ofte være en som er i din nære krets. Mange har hatt med seg manageren som en del av bandet fra tidlig av og gjort det utrolig godt med samme manager i alle år. Gode eksempler på dette er U2/Paul McGuinness og her hjemme DumDum Boys/Steinar Vikan. Fordelen med å få med en nær venn eller slektning som manager er at denne ikke vil behøve å få like godt betalt i starten siden jobben som manager og læretid går hånd i hånd. Det er uansett viktig at man er åpen og klar på hvilke oppgaver manageren skal ha og hvordan dette skal kompenseres i inntekter til manageren. Dette leder oss inn på selve managementavtalen.

De fleste profesjonelle managere liker å jobbe med blanke ark og få i stand avtalene for artisten fra grunnen av. Når det er sagt er det ikke vanlig at band har en manager som jobber med dem før de har begynt å tjene penger på musikken sin. En i bandet bør i alle tilfelle ta ansvaret for bandets drift og jobbe som ”spillende” manager. Denne personen vil også være en profesjonell managers kontaktperson når/om bandet skriver managerkontrakt.

Det er ikke alltid så god idé at artisten selv forhandler frem deler av en kontrakt for så å gi manageren i oppgave å fullføre jobben. Plateselskapet liker også best å gjøre avtaler med en profesjonell motpart som de kjenner fra før og som ved sitt engasjement i artisten gir prosjektet større tyngde. Når dette er sagt er det utrolig viktig at artisten ikke inngår manageravtale med den første og beste som dukker opp. Det er bedre å få tak i riktig manager enn å la en som er helt feil for deg ødelegge mer enn hen klarer å skape.

Det er visse kriterier du bør sjekke:

 

 1. Hvor mye erfaring har manageren?
 2. Hvor stor suksess har manageren hatt, og på hvilke områder?
 3. Hvor lenge har han/hun jobbet i musikkbransjen, og med hva?
 4. Har vedkommende et godt omdømme, og hva er styrken hans/hennes?
 5. Er hen primært en business- eller en kreativ manager?
 6. Hvor lenge har manageren jobbet med de artistene han/hun har fra før? Forsøk å få ut litt info fra andre artister om mulig.
 7. Har manageren den personligheten du er ute etter? Diplomatisk eller mer aggressiv?
 8. Hvor er manageren lokalisert? Hvilken type backup har han/hun og hvordan er kontoret?
 9. Hvor mange artister representerer manageren?
 10. Hvor mye tid kan manageren bruke på deg?
 11. Hvor overbevist er manageren om ditt talent?
 12. På hvilket nivå er kontaktnettet manageren har i musikkbransjen?
 13. Har manageren erfaring med å jobbe utenfor Norge? Har hen kontakter i England, Tyskland eller USA?
 14. Har manageren gode forhandlingsmetoder? Det å forhandle frem avtalen dere i mellom vil vise deg litt om hvordan det ligger an.
 15. Vil manageren (eller andre på kontoret deres) ordne effektivt alt fra å ringe deg tilbake, svare på epost til å holde orden i regnskapet?
 16. Hvis du allerede har en forlags- eller artistavtale kan du sjekke om dine samarbeidspartnere har gode eller dårlige erfaringer med å jobbe med denne manageren.

 

Husk at det er du som engasjerer manageren til å jobbe på dine vegne. Du er arbeidsgiveren i forholdet mellom dere. Det er derfor veldig viktig at man tar jobben med å finne riktig manager på en profesjonell måte og velger ut fra de kriteriene du mener er viktigst for deg.

Mange artister vegrer seg for å begynne å snakke om avtalepunkter og inntektsfordeling med en ny manager tidlig i fasen. Det er viktig at man ikke går for lenge rundt grøten, men tar opp de viktige delene av samarbeidet som må reguleres i en avtale. Det er mest vanlig at manageren forbereder et utkast til kontrakt.

En managementavtale skal regulere forholdet mellom deg som artist og manageren, og vil inneholde en rekke punkter som det er viktig å forstå betydningen av før man skriver under. Som regel overlater artisten alt som har med de forretningsmessige sidene av virksomheten sin til manageren.

 

Avtaleperiode
Managementavtaler kan løpe helt til en av partene bestemmer seg for å si opp avtalen. Oppsigelsestiden vil da kunne være fra 3 til 6 måneder, eller regulert til en periode etter at siste album ble utgitt. Andre avtaler kan ha en definert periode på mellom 3 og 5 år, eller til å gjelde et visst antall utgitte album uavhengig av hvor mange år dette tar. I begge tilfeller er det vanlig med en prøveperiode som er like nyttig for begge parter.

Prøveperiode
Det er vanlig at man har en prøveperiode der man ser hvordan man jobber sammen før man undertegner en endelig kontrakt. Prøveperioden bør være på minst et halvt år slik at man ser hvordan ting fungerer i det daglige. Etter dette kan begge parter bestemme seg for om de vil fortsette samarbeidet eller ikke.

Eksklusivitet
Det er vanlig at artisten må underskrive på at manageren har eksklusiv rett til å representere artisten i alle relevante forretningsrelasjoner man måtte ha. Det er sjelden dette gjelder den andre veien, men avtalen kan for eksempel si at en manager ikke kan jobbe for flere enn et gitt antall artister samtidig. Om et band sammen skriver under med en manager er det naturlig å definere eksklusiviteten til å gjelde kun for bandet som konstellasjon og ikke for bandmedlemmene personlig.

En god grunn for manageren til å ønske seg en avtale på 5 år er at en avtale på 3 år neppe dekker mer enn ett utgitt album. Om det så er på album nummer to eller tre at innsatsen betaler seg tilbake, og artisten da bytter manager, står den som har bygget opp alt sammen igjen uten gevinst for sitt arbeid.

Territoriet
Vanligvis vil en manageravtale gjelde i hele verden. De fleste managere vil nok motsette seg å dele opp eller utelukke forskjellige deler av verden i avtalen. Om dere har ambisjoner om å jobbe i USA bør man vurdere å få tak i en egen amerikansk manager. Det går for eksempel an å ha en sub-manager for USA som tar 50 % av provisjonen til manageren i Europa for denne jobben, men det å dele opp managementoppgaver kan lett føre til konflikter om hvor man skal prioritere å jobbe.

Ansvarsområder
Det er vanskelig å være presis når man skal klargjøre hvilke oppgaver som ligger på manageren. Noen tar telefonen fra artisten til alle døgnets tider og aksepterer jobben som ”barnevakt”, mens andre holder seg strikt til kontortid. Det er vanligvis ikke en managers ansvar å betale artistens regninger eller rydde opp i personlige problemer, selv om mange har en tendens til å forvente dette. Det er viktig å bli enige om rammene for hva man forventer at manageren skal og ikke skal gjøre slik at en ikke havner i en konflikt, og ikke får igjen så mye som man hadde forventet. MMF (Music Managers Forum) har satt opp en liste over hva som bør forventes av begge parter.

Managerens plikter er:

 1. Forberede og gjennomføre alt som har med promotering av artistens karriere å gjøre og sørge for at artisten får betalt.
 2. Regelmessig informere artisten om alle relevante ting som berører artistens karriere.
 3. Holde orden på alle transaksjoner, inntekter, utgifter, provisjon, gjeld og utestående fordringer, samt kunne redegjøre for dette hvert kvartal.
 4. Sørge for artistens godkjenning av utlegg på dennes vegne som overstiger et avtalt beløp hver måned.

Artistens plikter er:

 1. Møte opp i god form til alle avtaler, engasjementer, spillejobber og promotionaktiviteter manageren har satt opp på artistens vegne.
 2. Informere om når man er tilgjengelig for jobb eller ikke, og møte til avtalt tid.
 3. Informere om alle beløp utbetalt til artisten direkte som manageren skal ha provisjon av.
 4. Akseptere at denne jobben innebærer hardt arbeid og en profesjonell holdning.
 5. Ikke skaffe seg noen andre til å jobbe på artistens vegne utenom manageren.

 

Provisjon
I Norge er vanlig provisjon for managere 20% av artistens netto inntekter fra:

 • Konserter
 • Merchandise
 • Eventer
 • Forskudd på royalty
 • Royalty fra platesalg/download/streaming
 • Tono-penger
 • Gramo-penger
 • Royalty fra musikkforlag

Utregingen av provisjonen manageren skal ha fra de forskjellige inntektsområdene er viktig å definere. Det er stor forskjell på om provisjonen tas fra brutto eller netto inntekt.

Slik musikkbransjen har utviklet seg er det vanlig at forskudd fra plateselskapet skal dekke alle utgiftene med innspilling, foto, coverart, videos etc. Disse pengene vil deretter bli gjenstand for recoupment (refusjon) mot royalty og manageren vil som regel ha provisjon av brutto summen.

Det punktet som det kan bli tvist om er provisjon av turnéinntekter. Dette er hovedinntekten til de fleste artister og veldig viktig å blir enig om fordeling av. Managere i dag vil akseptere at denne provisjonen skal beregnes av artistens nettoinntekt, og ikke av turneens brutto omsetning slik det var vanlig tidligere.

Management-tjenester er MVA-belagt i Norge. Merverdiavgift, også kjent som moms (merverdiomsetningsavgift) og VAT (value added tax), er en generell skatt på omsetning av varer og tjenester. Merverdiavgiften utgjør et prosentvis påslag i den prisen selger krever for varen eller tjenesten. Merverdiavgiften skal, i motsetning til sisteleddsavgifter, beregnes og betales i alle omsetningsledd.

Konsertvirksomhet, undervisning og andre kulturelle aktiviteter er fritatt MVA i Norge. Managere som også er bookingagenter vil derfor måtte dele opp mellom virksomhet som er MVA belagt og ikke. I all enkelhet er alt manageren gjør som kan regnes som rene konsulentoppdrag MVA-belagt. Disse tjenestene er for eksempel tiden som blir brukt for å forhandle frem avtaler, samt generelle backoffice tjenester.

Det er viktig at man tenker på dette når man gjør avtale om prosentdeling. 20 % provisjon + MVA blir 25 % av beløpet.

Utgifter
Manageren vil ønske å få dekket alle utgifter direkte knyttet til sin virksomhet på vegne av artisten. Managerens kostnader til telefon, kontor, bredbånd etc. skal ikke dekkes av artisten. En del artister har i sin avtale krav om å bli underrettet dersom manageren påfører dem utgifter over en viss størrelse. Slike ting pleier ofte å gå seg til når samarbeidet er etablert og man lærer hvordan begge parter jobber og fungerer sammen.

Regnskap
Det er vanlig å gi manageren ansvar for alt som har med penger å gjøre. Det er en del managere som ikke stoler på artisters ansvarsfølelse med penger og som insisterer på å ta hånd om alt som har med økonomi å gjøre for artisten. For å gjøre dette enkelt har manageren en klientkonto for artisten som de trekker sin provisjon fra. En alternativ metode er at artisten får inn alle inntekter på sin firmakonto og at manageren deretter fakturerer artisten for provisjonen. I alle tilfeller er det lurt å ha en ekstern regnskapsfører som kan føre bilag og regne ut hva managerens provisjon skal være.

Sunset clause
Mange managere har i avtalen sin at andeler av artistens inntekter skal gå til manageren i en overgangsperiode ved brudd, eller at man kommer frem til en sum for å løses fra kontrakten. Dersom manageren skal ha inntekter etter et brudd er det vanlig at disse synker gradvis over 3-5 år og at det kun gjelder for inntekter som kommer fra avtaler manageren har gjort for artisten.

Keyman clause
Hvis man har en personlig manager som er knyttet til et managementfirma kan det være lurt å søke å få en ”keymans clause” i avtalen. Dette er en klausul som knytter avtalen opp mot en spesiell person i dette selskapet. De færreste går imidlertid med på dette siden det vil gjøre visse personer i firmaet mer mektige enn andre, og at de kan risikere at vedkommende tar med seg ”stallen” sin for å starte for seg selv.

De fleste managere i Norge er enkeltpersonbedrifter som enten jobber i en sammenslutning av flere managere, eller helt på egenhånd. Det er viktig at man får juridisk hjelp til å gjennomgå en manageravtale slik at alle punktene i avtalen er klargjort og forstått før man skriver under.