Kunnskapen vi har om det å prestere er delvis erfaringsbasert og delvis basert på forskning.

Idretten, med prestasjonsorienterte utøvere, er ofte en viktig drivkraft i utviklingen av effektive treningsmetoder for å øke prestasjonsevnen. Selv om det er tydelige forskjeller mellom en idrettsutøver og en kunster er det også svært mange likheter, og derfor mye erfaring som du som kunstner kan dra nytte av. Blant annet vil det i begge tilfeller være store mengder med trening og øving som skal til for å prestere. Med en fysiologisk* tilnærming, og eksempler fra både idretten og vitenskapelige studier, vil vi diskutere hvordan du kan prestere best mulig, lengst mulig.

Grovt sett gjennomføres trening for to ulike formål:

1) Trening for helsen og den generelle fysiske formen

2) Trening og øving for å prestere i ditt yrke; «yrkestrening»

 

Yrkestrening er en selvfølge for deg med et mål om å prestere, og som musiker, sanger eller danser bruker du ofte flere timer om dagen på å øve og trene. Dette er helt nødvendig for at du skal prestere i ditt yrke.

Men hvorfor skal du bry deg om helsen og den fysiske formen? Ikke bare vil det å ha god helse og være i fysisk form gagne deg som et menneske, men det vil også tillate deg å arbeide med det du ønsker, lengst mulig.

På grunn av de store mengdene med yrkestrening som legges inn er idrettsutøvere og kunstnere spesielt utsatt for sykdom og skader og skadeomfanget i disse gruppene er stort, sett relativt til befolkningen. For det første vil det å være skadet være den sikreste predikatoren for en ny skade. For det andre, som du sikkert selv har erfart, vil det å være syk eller skadet hindre deg i å gjennomføre den yrkestreningen som vi vet er nødvendig. Det er kort og godt slik at god helse og fysisk form er prestasjonsfremmende på alle måter!

 

Trening for å prestere i ditt yrke og trening for god helse og fysisk form kan virke både positivt og negativt på hverandre. Her gjelder det å finne en balanse slik at du trener deg bedre.