Kurs, 19.08.2021

Digitalt kurs i lokale lønnsforhandlinger for tillitsvalgte i KS

Tid: Torsdag 19.8.2021 kl. 09:00-12:00  

Sted: Zoom (invitasjon sendes på epost)

Kursansvarlig: Line Grenheim

 

Kurset vil ta for seg Hovedtariffavtalens lønnskapitler og forhandlingsbestemmelser, med særlig vekt på lokale lønnsforhandlinger for ansatte i kapittel 4 (HTA kap 4 pkt 4.2.1). Vi vil se nærmere på hovedtariffavtalens bestemmelser om lokal lønnspolitikk og lønnspolitiske drøftingsmøter, samt forberedelse og gjennomføring av forhandlingene. Vi vil også ta for oss bakteppet for høstens forhandlinger, herunder sentrale føringer og forslag til lokale prioriteringer, samt forhandlingsteknikk og hvordan det kan være lurt for deg som tillitsvalgt å forberede deg til forhandlingene.