Kurs, 23.10.2023 - 24.10.2023

For tillitsvalgte

Tid: Mandag 23.oktober kl. 10-17 og tirsdag 24.oktober kl. 9-16.
Sted: Oslo, Anker hotell, Storgata 55

Kursholder er advokat Tore Lerheim i Littler – spesialist i arbeidslivets juss

 

Lerheim vil forelese om følgende temaer:

 • Den norske modellen – Hva betyr denne i praksis for tillitsvalgte?
 • Medbestemmelse/-innflytelse og annen involvering av tillitsvalgte – oversikt
 • Omstillings- og nedbemanningsprosesser steg for steg:
 1. Utgangspunkter
 2. Saklig behov for omstilling/nedbemanning
 3. Saklig utvelgelseskrets
 4. Saklige utvelgelseskriterier
 5. Bruken av utvelgelseskriterier
 6. Plikten til å vurdere annet passende arbeid
 7. Interesseavveininger
 8. Forholdet til frivillige løsninger
 9. Håndtering av de individuelle oppsigelsene
 • Fortrinnsrett:
 1. Grupper av ansatte med fortrinnsrett
 2. Hvordan utøve retten i praksis?
 • Oppsigelse pga. arbeidstakers forhold
 • Tillitsvalgtes stillingsvern

 

Påmelding innen 21. september til Thor Henning Isachsen thi@creokultur.no

Når vi har mottatt påmeldinga di, vil vi sende deg informasjon om bestilling av reise og overnatting m.m.