Kurs, 19.03.2019

KA og arbeidstakerorganisasjonene inviterer i fellesskap ledere og tillitsvalgte/ansatte til kurs om arbeidstid og arbeidsplanlegging.

Kursinnhold og målsetting
Målsettingen for kurset er å styrke kompetansen og samhandlingen mellom de lokale parter. Kursdagen vil ta for seg regler, metode og praktiske/konkrete sider ved arbeidsplanlegging.

En forutsetning for påmelding er at arbeidsgiver og arbeidstakere melder seg på sammen.

Vi forutsetter at dere gjør noen forberedelser før kurset. Det blir sendt ut materiell og oppgaver på e-post som dere må arbeide med sammen. I tillegg ønsker vi gjerne at dere sender inn spørsmål som angår dere i forkant av kurset på epost til: silje.hjeldsbakken@ka.no

 

Tema:

* Arbeidstidsbestemmelser

* Godtgjøringer

* Hvordan sette opp en arbeidsplan?

* Roller og ansvar

 

Tid og sted:
19.mars 2019 kl 9.30 – 15.30. Gardemoen, Scandic Gardermoen, Jessheimsvegen 4

Pris:
kr. 500,- eks. MVA.

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 500,-
OU dekker ikke reise og eventuell overnatting.

Påmeldingsfrist:
14. februar 2019