26.05.2019 - 26.05.2019

Hva er kunstens autonomi? Hva er opprinnelsen til begrepet?

Hvordan har dette konseptet utviklet seg igjennom tidene? Hvordan står det til idag? Kom og hør to tungvektere innen kunstfilosofi snakke om konseptet autonom kunst.

Hvor: Kulturhuset i Oslo
Når: Søndag 26. Mai kl. 15.00
Fri adgang!

Om tema
I kjølvannet av det man underdrevet kan kalle «forviklinger» rundt et teaterstykke satt opp på Black Box Teater høsten 2018 måtte blant annet norges justisminister gå av. I den offentlige ordvekslingen ble det ytret flere perspektiver angående ytringsfrihet og kunst. Til og med statsministeren kastet seg på debatten og valgte å fremheve ansvaret kunstnere bærer for å ikke gjøre jobben vanskeligere for politikere. Norge stod plutselig overfor en verdidebatt om fri kunst og ytringsfrihet. Det kokte i kunstnermiljøene.

November 2018 kom også regjeringen og kulturdepartementet med en ny kulturmelding med følgende sitat «Noreg skal vere eit land der alle kan lykkast, same kva bakgrunn dei har. Kulturpolitikken må medverke aktivt til dette og fremje kunstnarisk kvalitet og autonomi.» (www.regjeringen.no)

Mellom kulturmeldinger, offentlige debatter, moralske pekefingre fra politikere, medier, rikssynsere og internettkrigere, i de falske nyheters tidsalder, ønsker vi å invitere til et lærerikt arrangement der eksperter forteller oss om kunstens autonomi. Kom og få en oppdatert, inngående, redegjørelse av hva kunstens autonomi egentlig kan bety og innebære. Hvorfor er dette begrepet så viktig for oss at det til og med dukker opp som et politisk ideal i en stortingsmelding?

Medvirkende:

Øivind Varkøy
– Professor i musikkfilosofi og vitenskapsteori ved Norge Musikkhøgskole.

Einar Øverenget
– Professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet.

Organisert av:
Hans Martin Austestad i samarbeid med Kulturhuseti Oslo og MØST Musikknettverk Østlandet