09.11.2022 - 11.11.2022

Trondheim

Creo er, og skal være, Norges største og viktigste fagforbund og interesseorganisasjon innen kunst- og kulturfeltet. Vi er et sammensatt samhold bygget på solidaritet og fellesskap – og erkjennelsen av at mange er sterkere enn én.

Creo har de siste årene vært i stor vekst og utvikling, og forbundet vårt består nå av over 10.500 medlemmer som arbeider innen kunst- og kulturfeltet! Tradisjonelle medlemsgrupper har ønsket nye grupper velkommen, og ansvaret Creo har tatt for hele kulturlivet gjennom pandemien, har resultert i at både feltet og organisasjonen har kommet styrket ut. Vekst har bidratt til innflytelse – innflytelse har igjen bidratt til vekst.

Landsmøtet er Creos høyeste myndighet, og i november skal vi sammen stake ut kursen for de neste fire årene. Delegatene har etter vedtektene frie mandater, og det er hver enkelt delegats overbevisning og stemme som i hver enkelt sak bidrar til å forme Creos framtid. Vi skal diskutere både politikk og organisasjonsutvikling, og vedtakene vi fatter vil bli avgjørende – ikke bare for forbundet vårt, men for kunst- og kulturlivet i Norge.