Konferanse, 19.08.2020

Samtidsmusikkfeltet

nyMusikk, Norsk Komponistforening, Oslo Sinfonietta/Cikada, Borealis, Ultima, Creo og Music Norway inviterer aktører i samtidsmusikkfeltet til et felles møte.

Onsdag 19. august 2020 kl. 12:00–15:00

Tema for møtet er hvordan vi kan utvikle et samarbeid mellom aktørene som befolker samtidsmusikkfeltet og utarbeide en felles strategi for å styrke feltet som helhet. Vi vil se på det i et nasjonalt perspektiv, men også jobbe mot en eksportplan for utvikling av feltet internasjonalt.

Vi ber alle som melder seg på (og de som ikke kan være til stede, men ønsker å bidra med innspill) om å sende oss en liste på fem punkter med utfordringer og muligheter som det er ønskelig at feltet som helhet tar tak i og løfter frem.

 

Meld deg på/gi innspill

Arrangement Facebook