Kurs, 25.08.2023

Digitalt kurs for tillitsvalgte i KS

Hvor: Teams (invitasjon sendes på e-post)
Når
: Fredag 25. august 2023
Tid: 10.00-11.30

Kurset vil ta for seg Hovedtariffavtalens lønnskapitler og forhandlingsbestemmelser, med særlig vekt på årlige lønnsforhandlinger for kapittel 3 og 5. Vi vil se nærmere på hovedtariffavtalens bestemmelser om lokal lønnspolitikk og lønnspolitiske drøftingsmøter, samt forberedelse og gjennomføring av forhandlingene.

Vi vil også ta for oss forhandlingsteknikk og hvordan det kan være lurt for deg som tillitsvalgt å forberede deg til forhandlingene.

Kursansvarlig: Forbundssekretær Line Grenheim