Kurs, 25.08.2022

KS: Årlige forhandlinger, kap 3 og 5

Når: Torsdag 25.8.2022 kl. 10:00-11:30

Hvor: Teams (invitasjon sendes på epost)

Kursansvarlig: Line Grenheim

Kurset vil ta for seg Hovedtariffavtalens lønnskapitler og forhandlingsbestemmelser, med særlig vekt på årlige lønnsforhandlinger for kapittel 3 og 5.

Vi vil se nærmere på hovedtariffavtalens bestemmelser om lokal lønnspolitikk og lønnspolitiske drøftingsmøter, samt forberedelse og gjennomføring av forhandlingene.

Vi vil også ta for oss forhandlingsteknikk og hvordan det kan være lurt for deg som tillitsvalgt å forberede deg til forhandlingene.