Webinar, 22.11.2023

KS og Oslo kommune

Creo ønsker å invitere Creo-organiserte ledere i grunn-, videregående og kulturskole – rektorer, avdelingsledere, inspektører og andre, til digital nettverkssamling. Vi ønsker en tettere dialog med dere som er ledere, både for å få innspill til hvilke problemstillinger dere står i ute i virksomhetene, og hvilke ønsker og behov dere har til Creo. I tillegg vil nettverkssamlingen være en anledning til å treffe og knytte kontakter med andre Creo-organiserte ledere i skoleverket på tvers av kommuner/fylkeskommuner og virksomheter. Om dette oppleves som et nyttig forum for dere er tanken at vi fortsetter å invitere til slike temabaserte nettverkssamlinger regelmessig framover.  Vi ønsker selvfølgelig også gjerne deres innspill til temaer dere vil/tenker kan tas opp i et slik forum.

Møtet vil ledes av forbundsleder Hans Ole Rian sammen med forbundssekretærer for KS Vibeke Øya og Line Grenheim.

Tid: onsdag 22. november kl. 09-11:00
Sted: Teams
Påmelding: Påmelding til digitalt ledernettverksmøte

Lenke til møtet sendes ut i egen epost til de som har meldt seg på via lenken over.

Temaer vi ønsker å ta opp og få deres tilbakemeldinger på i første møte er:
– Lønnsinnplassering og lederstruktur (kapitteltilhørighet, avlønning m.m.)
– Forbundets tariffarbeid og pågående prosesser i KS og Oslo kommune
– Tillitsvalgtes rolle og samarbeid lokalt
– Behov og ønsker fra Creo?

Velkommen til digital nettverkssamling for ledere i KS og Oslo kommune!