Innspillsmøte, 30.03.2023

Digitalt innspillmøte

30. mars, 16.00-18.00
Påmelding
Hvordan sikre utdanning for alle scenekunstens faggrupper?

Mange av Creos over 10 500 medlemmer arbeider innen scenekunstfeltet, både som utøvende kunstnere, skapende kunstnere og som del av produksjonsapparatet. Creos landsmøte, har etter ulike innspill fra organisasjonen, vedtatt å «bidra til å synliggjøre behovet for å utvikle helhetlige høyere utdannelser innen scenekunst i Norge.»

Et godt utdanningstilbud for alle faggrupper er avgjørende for å sikre høy kvalitet i norsk scenekunst. Både institusjonsteatrene og det frie feltet har et vedvarende behov for profesjonelle kunstnere og produksjonskompetanse. Per i dag er det likevel flere faggrupper innen scenekunsten som ikke har et eksisterer studietilbud på BA-, MA- eller PhD-nivå.

Med dette som bakgrunn inviterer Creo til et første innspillsmøte hvor vårt ønske er at feltet begynner å diskutere spørsmål som:

  • Hvordan kan vi best sikre utdanning for alle faggrupper innen scenekunsten?
  • Hva er det reelle behovet?
  • Hva opplever institusjonene, og hva er erfaringene i det frie feltet?
  • Mister vi talenter til utlandet grunnet manglende utdanningsmuligheter i Norge?
  • Hvilke norske utdanningsmiljøer kan best tilrettelegge for slike fag?
  • Er det grunnlag for å iverksette et utredningsarbeid, og i så fall hvem skal gjøre dette og hvordan kan det finansieres?

 

Meld deg på her