Kurs, 09.09.2021 - 10.09.2021

Hjelp! Jeg er blitt tillitsvalgt!

Er du ny som Creo tillitsvalgt eller har du kanskje aldri deltatt på kurs for tillitsvalgte tidligere?
Er du usikker på hva vervet innebærer og hva som forventes av deg?

Creo arrangerer kurs for nye tillitsvalgte, torsdag 9. september til fredag 10. september 2021.

Kursstart: Torsdag 11:00

Kursavslutning: Fredag 14:00

Sted: Creo 1. etg – Brugata 19, Oslo

Overnatting: Thon Hotell Spectrum, Brugata 7

 

Kursprogram:

  • Hva innebærer det å være tillitsvalgt og hvor starter jeg?
  • Creo som organisasjon
  • Partene i arbeidslivet
  • Lov og avtaleverk
  • Drøftingsmøter og forhandlingsmøter
  • Forhandlingsteknikk
  • Referater/protokoller

Kursveiledere: Line Grenheim og Janne Hegna

 

Du vil få utdelt materiell på kurset.

Creo dekker reise – og oppholdsutgifter. Som tillitsvalgt har du rett på fri med lønn etter Hovedavtalene (§ 3-6 i KS, § 9-3 punkt h i KA, § 39 punkt 2 i Staten, § 52 punkt c) i Spekter, § 4-4 punkt 4 i Virke og § 16 punkt e i Oslo kommune) for å delta på fagforeningskurs.

Sørg for å søke arbeidsgiver i god tid før kursstart og legg gjerne ved kursprogrammet.
Dersom du likevel ikke skulle få dekket lønn for kursdagene, må du fremlegge dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste ved kursstart.

Du får nærmere beskjed om bestilling av reise mv når vi mottar påmeldingen.

Påmeldingsfrist: 30.august 2021
NB! Begrenset antall plasser. Nye tillitsvalgte som ikke har fulgt kurset tidligere, vil bli prioritert!

Vi gjør oppmerksom på at det ikke gis rom for permisjoner under oppsatt kurs og at påmeldingen er bindende!

 

Kurset er fulltegnet, om du ønsker å sette deg på venteliste kan du ta kontakt med Line Grenheim: line.grenheim@creokultur.no