Kurs, 19.09.2022 - 20.09.2022

Kurs for nye tillitsvalgte

Når: 19.-20. september 2022
Kursstart er mandag 19. september kl. 10. Tirsdag 20. september holder vi på til kl. 16.

Hvor: Kurset finner sted i Creos lokaler i Brugata 19

 Kursprogram:

  • Hva innebærer det å være tillitsvalgt og hvor starter jeg?
  • Creo som organisasjon
  • Partene i arbeidslivet
  • Lov og avtaleverk
  • Drøftingsmøter og forhandlingsmøter
  • Forhandlingsteknikk
  • Referater/protokoller

Målgruppe: Creo-tillitsvalgte i alle avtaleområder.

Påmeldingsfrist 1. september
Førstemann til mølla.

 

Meld deg på!

 

Creo dekker reise – og oppholdsutgifter. Som tillitsvalgt har du rett på fri med lønn etter Hovedavtalene (§ 3-4 i KS, § 9-3 punkt h i KA, § 39 punkt 2 i Staten, § 52 punkt c) i Spekter, § 4-4 punkt 4 i Virke og § 16 punkt e i Oslo kommune) for å delta på fagforeningskurs. Sørg for å søke arbeidsgiver i god tid før kursstart og legg gjerne ved kursprogrammet.

Dersom du likevel ikke skulle få dekket lønn for kursdagene, må du fremlegge dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste ved kursstart.

Du vil få nærmere beskjed om bestilling av reise mv når vi mottar din påmelding.

NB! Påmeldingen er bindende, og det forventes at deltakerne er til stede under hele kurset.

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser på kurset, så tillitsvalgte som ikke har vært på kurs tidligere vil bli prioritert.