Kurs, 14.03.2022 - 16.03.2022

Tredagers kurs for tillitsvalgte

Når: 14-16. mars 2022.
Kursstart er mandag 14. mars kl. 12:00.

Kurset avsluttes onsdag 16. mars klokken 14:00.

Hvor:

Kurset finner sted på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Kursprogram:

 • Hva innebærer det å være tillitsvalgt og hvor starter jeg?
 • Creo som organisasjon
 • Partene i arbeidslivet
 • Lov og avtaleverk
 • Drøftingsmøter og forhandlingsmøter
 • Forhandlingsteknikk
 • Referater/protokoller
 • Verving og organisasjonsbygging
 • Ansettelse
 • Fortrinnsrett
 • Oppsigelse
 • Nedbemanning

Målgruppe:
Creo-tillitsvalgte i alle avtaleområder. De som har tatt Flying start-kurset tidligere, kan være med på kurset om lover og avtaler fra tirsdag 15. mars klokken 13:00.

Påmeldingsfrist 1. mars

Meld deg på her!

 

Informasjon om reise og utgifter

Creo dekker reise – og oppholdsutgifter. Som tillitsvalgt har du rett på fri med lønn etter Hovedavtalene (§ 3-4 i KS, § 9-3 punkt h i KA, § 39 punkt 2 i Staten, § 52 punkt c) i Spekter, § 4-4 punkt 4 i Virke og § 16 punkt e i Oslo kommune) for å delta på fagforeningskurs. Sørg for å søke arbeidsgiver i god tid før kursstart og legg gjerne ved kursprogrammet.

Dersom du likevel ikke skulle få dekket lønn for kursdagene, må du fremlegge dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste ved kursstart.

Du får nærmere beskjed om bestilling av reise mv når vi mottar din påmelding.

NB! Påmeldingen er bindende, og det forventes at deltakerne er til stede under de delene av kurset dere har påmeldt dere til.

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser på kurset, så tillitsvalgte som ikke har vært på kurs tidligere vil bli prioritert.