Kurs, 11.03.2021

Kurs for nye tillitsvalgte

Flying start – digitalt kurs for nye Creo-tillitsvalgte i to moduler.

Ny som Creo-tillitsvalgt? Eller har du kanskje aldri deltatt på kurs for tillitsvalgte tidligere? Er du usikker på hva vervet innebærer og hva som forventes av deg?

Fortvil ikke! Flying start er et kurs for (nye) tillitsvalgte som gir deg en grunnleggende innføring i tillitsvalgtrollen og de lover og avtaler du vil møte i ditt verv som tillitsvalgt. Kurset blir organisert som to digitale moduler på 3 timer hver. Du kan velge å bare melde deg på den ene, eller ta begge modulene. Vi anbefaler at du tar begge modulene dersom du er fersk som Creo-tillitsvalgt og ikke har vært på kurs tidligere.

Som tillitsvalgt har du rett på fri med lønn etter Hovedavtalene (§ 3-6 i KS, § 9-3 punkt h i KA, § 39 punkt 2 i Staten, § 52 punkt c) i Spekter, § 4-4 punkt 4 i Virke og § 16 punkt e i Oslo kommune) for å delta på fagforeningskurs. Husk å melde fra til arbeidsgiver i god tid.

 

Flying start – modul 1

Torsdag 11. mars kl. 09-12:00 via Zoom.

 I Flying start – modul 1 vil vi gi en grunnleggende innføring i Creo som organisasjon, viktige begreper knyttet til partssamarbeidet, hva som forventes av deg i tillitsvalgtrollen med mer. Modulen passer for deg som er fersk som Creo-tillitsvalgt, og er i hovedsak rettet inn mot tillitsvalgte innen de største tariffområdene (kommunal og kirkelig sektor).

Temaer:

  • Bli kjent med Creo
  • Tillitsvalgt-rollen
  • Partene i arbeidslivet
  • Styringsretten
  • Habilitet
  • Kommunikasjon
  • Hersketeknikker

Det vil bli anledning til spørsmål og diskusjon underveis, og du vil få anledning til å knytte kontakter og dele erfaringer med andre ferske Creo-tillitsvalgte.

Kursholdere er forbundssekretærer i Creo Janne Hegna og Line Grenheim

Elektronisk påmelding via nettskjema her

 

Påmeldingsfrist: torsdag 4. mars.