Kurs, 15.02.2023 - 17.02.2023

Kurs for nye tillitsvalgte

Når:
Onsdag 15. – fredag 17. februar
Kursstart er onsdag 15. februar kl. 12 og avsluttes fredag kl. 12.

Det organiseres felles transport til Sørmarka fra Oslo s onsdag kl. 11:15, og felles retur fra Sørmarka til Oslo s fredag kl. 12:45.

Hvor:
Både kurs og overnatting finner sted på fagbevegelsens kurssted, Sørmarka konferansehotell, som ligger på Siggerud, ca 20 minutters kjøring utenfor Oslo. Som nevnt over vil det organiseres felles transport til og fra Oslo s for tilreisende.

Målgruppe:
Creo-tillitsvalgte i alle avtaleområder.

 

Kursprogram:

  • Hva innebærer det å være tillitsvalgt og hvor starter jeg?
  • Creo som organisasjon
  • Partene i arbeidslivet
  • Lov og avtaleverk
  • Drøftingsmøter og forhandlingsmøter
  • Forhandlingsteknikk
  • Referater/protokoller

Dette er kurset for deg som er fersk som tillitsvalgt, og som ønsker å lære mer om Creo som organisasjon, om tillitsvalgtrollen, spillereglene i arbeidslivet samt å få en grunnleggende innføring i lov- og avtaler du bør kjenne til som tillitsvalgt. I tillegg til forelesninger og gruppearbeid vil du få anledning til å bli kjent med andre tillitsvalgte, og utveksle erfaringer på tvers av arbeidsplasser og tariffområder.

Flying start er Creos kræsjkurs for nye tillitsvalgte, og er en grunnskolering for tillitsvalgte innen alle tariffområder. Kursansvarlige er forbundssekretærer Line Grenheim og Vibeke Øya.

 

Påmelding:
Via epost til line.grenheim@creokultur.no.

Påmeldingsfrist 6. februar.
Kun 20 plasser – førstemann til mølla.
NB! Påmeldingen er bindende, og det forventes at deltakerne er til stede under hele kurset. Det innvilges ikke permisjoner under deler av kurset.

 

Reise- og oppholdsutgifter:
Creo dekker reise – og oppholdsutgifter. Som tillitsvalgt har du rett på fri med lønn etter Hovedavtalene (§ 3-4 i KS, § 9-3 punkt h i KA, § 39 punkt 2 i Staten, § 52 punkt c) i Spekter, § 4-4 punkt 4 i Virke og § 16 punkt e i Oslo kommune) for å delta på fagforeningskurs. Sørg for å søke arbeidsgiver i god tid før kursstart og legg gjerne ved kursprogrammet.

Dersom du likevel ikke skulle få dekket lønn for kursdagene, må du fremlegge dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste ved kursstart.

Du vil få nærmere beskjed om bestilling av reise mv når vi mottar din påmelding. Vi oppfordrer til at reise bestilles raskt

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser på kurset, så tillitsvalgte som ikke har vært på kurs tidligere vil bli prioritert.