Kurs, 02.09.2019 - 05.09.2019

LO Stat

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Spekter-området
Kurset blir avholdt ved Sørmarka Konferansehotell, 1404 Siggerud i tidsrommet 2. – 5. september 2019

Søknadsfrist: 14. juni 2019

 

Deltakerne får en grunnleggende innføring i drøftinger og forhandlinger, forhandlingsteknikk, kommunikasjon og dynamikk i forhandlinger. Kurset inneholder også noen praksisøvelser. Det er en fordel at deltagerne har gjennomført vårt kurs i lover og avtaler, eller har tilsvarende kunnskap.

Deltaker søker selv arbeidsgiver om permisjon med lønn etter Hovedavtalen i Spekter:
§ 52 pkt. c (tillitsvalgte) eller § 26. pkt. b (medlemmer)
LO Stat dekker reisekostnader, opphold og utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldende satser.

Ansvarlig for kurset er:
Arild Kjempekjenn, LO Stat Hamar

For nærmere informasjon om kurset og påmelding: www.lostat.no