Kurs, 10.09.2024

For tillitsvalgte

Sted: Brugata 19
Tid: 9.30 til 16.00

Som tillitsvalgt vil du komme i situasjoner der du skal forhandle på vegne av medlemmene du representerer. Forhandlingene kan være knyttet opp imot årlig lønnsforhandlinger, forhandlinger om lokale særavtaler eller forhandlinger om arbeidsrettslige spørsmål.

På dette kurset vil advokatfullmektig i Creo, Espen Eldøy, gå igjennom grunnleggende forhandlingsteknikker og strategier. Formålet med kurset er å gi deg som tillitsvalgt konkrete verktøy du kan bruke, gjennom presentasjon og øvelser, slik at du kan bli tryggere i rollen som forhandler og som tillitsvalgt.

Det er begrenset antall plasser.

Påmelding sendes til Tore Walmsnæss på tw@creokultur.no

Visuell skillelinje

Om kurssholder

Espen Eldøy er ansatt som advokatfullmektig i Creo, forbundet for kunst og kultur, og har særlig kompetanse innen arbeidsrett, opphavsrett og trygderettigheter. Han jobber daglig med å sikre frilanseres og næringsdrivendes rettigheter.

 

Espen Eldøy