Seminar, 11.06.2024

Heddadagene

Vi skal snakke om muligheter og utfordringer som kunstner i 2024

11. JUN 09:00 (TIRSDAG)
DET NORSKE TEATRET (BIKUBEN)

Det er ikke første gangen verden går gjennom en teknologisk revolusjon. Fra oppfinnelsen av trykkpressen til den industrielle revolusjonen har historien vist oss gang på gang hvordan teknologiske fremskritt kan forandre måten vi lever, arbeider og skaper på. Og nå står kunstverdenen midt i en lignende endring.

I dag er vi omgitt av en rekke nye teknologier som utfordrer våre tradisjonelle oppfatninger. Fra virtual reality og augmented reality til kunstig intelligens og digitale produksjonsverktøy, mulighetene er endeløse.

Med dette seminaret har vi som mål å gjøre din arbeidsdag litt enklere ved å utforske og diskutere hvordan teknologien kan være en ressurs for deg som scenekunstner, samtidig ha en fot på jorden og være bevisste på hvilke utfordringer som oppstår.

 

Seminaret arrangeres av:

ELLIS; Et Langt Liv I Scenekunsten – et nettverk for erfaringsutveksling og kompetanse. ELLIS er sammensatt av Norsk Skuespillersenter, Skuespiller- og danseralliansen, Creo, PRODA, Praxis Oslo og CODA Oslo International Dance Festival.