Digital tematime, 23.03.2023

Hva er den og hvorfor trenger vi den?

Tid: Torsdag 23. mars kl. 12-13
Innleder: Hans Ole Rian, forbundsleder Creo
Sted: Teams

Tariffoppgjørene er snart i kjømda igjen og partene på begge sider av bordet er i gang med å kvesse knivene og spisse krav og argumentasjonen i media. I kjølvannet av flere streiker og arbeidskonflikter i nyere tid har flere organisasjoner tatt til orde for at frontfaget både diskriminerer kvinner lønnsmessig og er til hinder for en god lønnsutvikling for eksempel i offentlig sektor.

LO og NHO står på sin side støtt på at frontfagsmodellen er sentral for det norske arbeidslivet og at vi må forholde oss lojalt til den. Men hva er egentlig det beryktede frontfaget, og hvorfor er det så viktig å følge det?

Påmelding

Klikk her for å bli med i møtet

Møte-ID: 359 783 325 183
Passord: ytsW5t

 

Digital tematime

Tematimen er en serie kortkurs på én time hvor vi inviterer til å løfte blikket og lære mer om aktuelle og overordnede politiske, historiske eller praktiske temaer. Tematimen avholdes digitalt og krever ingen påmelding. Kurset er rettet fortrinnsvis mot tillitsvalgte på alle nivå og innenfor alle bransjer og tariffområder – men Creo-medlemmer uten tillitsverv er også velkomne til å delta. Tematimen vil bestå av ca. 45 minutter forelesning med mulighet for spørsmål etterpå.