Panel, 10.06.2023

Live podcast

Det Norske Teatret, Bikuben
10. juni, 11:30
Billetter

Denne panelsamtalen vil ta utgangspunkt i intimitetskoordinator Malin B. Eriksons erfaringer og arbeid.  Et knippe norske scenekunstnere vil i samtale med Erikson dele problemstillinger, strategier og tanker omkring arbeidet med intimitet, berøring, nakenhet eller også sex eller seksuell vold i arbeidet.

Tematikkens problemstillinger er aktuelle også utenfor scenekunstfeltet, fordi spørsmål om personlige grenser, intimitet, personvern og samtykke berører mennesker i mange ulike kontekster og arbeid, og diskuteres politisk og juridisk. Gjennom panelsamtalen håper ELLIS å åpne forståelse for den kunnskapen intimitetskoordinatorer som Eriksen besitter og hvordan den kan ha betydning i scenekunstfeltet, men også ha overføringsverdi som kunnskap for andre situasjoner, kontekster og arbeid der intimitet og berøring er nødvendig.

Malin B. Erikson er en kvalifisert intimitetskoordinator som introduserte intimitetskoordinering til Sverige i 2019 som landets første intimitetskoordinator.

Paneldeltakere:
Daniel Mariblanca
Per-Olav Sørensen
Sofia Tjelta
Malin B. Erikson

Moderator: Christina Skreiberg

Podcasten er en del av Norsk Skuespillersenteres workshop i håndtering av intimitet på scene, tv og film. Les mer om workshopen her.

 

ELLIS (Et langt liv i scenekunsten) er et nettverk for erfaringsutveksling og kompetanse. Nettverket består av samarbeidspartnerne Creo, Norsk Skuespillersenter, PRODA profesjonell Dansetrening, CODA Oslo International Dance Festival, PRAXIS, Oslo og SKUDA Skuespiller og Danseralliansen, som gjør ulike tiltak for å bedre scenekunstfeltet.

 

Kjøp billett

Panelsamtalen vil strømmes her