Kurs, 09.12.2021 - 10.12.2021

Kurs Creo Vestland

Er du ny som Creo-tillitsvalgt eller har du kanskje aldri deltatt på kurs for tillitsvalgte tidligere? Er det lenge siden du var på kurs og trenger en oppfrisking? Er du usikker på hva vervet innebærer og hva som forventes av deg?

Regionlaget Creo Vestland arrangerer kurs for nye tillitsvalgte i alle tariffområder:

Når: 9 – 10.desember 2021.
Kursstart er torsdag kl.11.00 med kursavslutning fredag kl.14.00.

Hvor: Kurset vil bli avholdt sentralt i Bergen. Vi kommer tilbake til sted når vi vet hvor mange som melder seg på.

Kursprogram:

 • Hva innebærer det å være tillitsvalgt og hvor starter jeg?
 • Creo som organisasjon
 • Partene i arbeidslivet
 • Lov og avtaleverk
 • Drøftingsmøter og forhandlingsmøter
 • Forhandlingsteknikk
 • Referater/protokoller
 • Verving og organisasjonsbygging

Kursveiledere: Thor Henning Isachsen, Wenche Høidal Husom og Sofus Greni

Påmeldingsfrist: 12. november 2021
NB! Begrenset antall plasser. Nye tillitsvalgte som ikke har fulgt kurset tidligere, vil bli prioritert!

Meld deg på her

 

Praktisk info:

 • Creo dekker reise – og oppholdsutgifter. Som tillitsvalgt har du rett på fri med lønn etter Hovedavtalene (§ 3-6 i KS, § 9-3 punkt h i KA, § 39 punkt 2 i Staten, § 52 punkt c) i Spekter og § 4-4 punkt 4 i Virke) for å delta på fagforeningskurs.
 • Sørg for å søke arbeidsgiver i god tid før kursstart og legg gjerne ved kursprogrammet. Dersom du likevel ikke skulle få dekket lønn for kursdagene, må du fremlegge dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste ved kursstart.
 • Du får nærmere beskjed om bestilling av reise mv. når vi mottar påmeldingen.
 • Vi gjør oppmerksom på at det ikke gis rom for permisjoner under oppsatt kurs og at påmeldingen er bindende!
 • Du vil få utdelt materiell på kurset.

 

NB! Denne invitasjonen går til alle medlemmer i Vestland slik at vi får fanget opp tillitsvalgte som ikke er registrert i systemet vårt. Dette er også en ekstra påminning til alle som ikke har tillitsvalgt på arbeidsplassen: Få på plass en tillitsvalgt og sendt den nyvalgte på kurs med det samme! 🙂