Workshop, 13.03.2024

Frilansfrokost

Denne workshopen er en oppfølging til kurset «På baksiden av søknadsportalen», men det er åpent for alle.

Vi skal ta utgangspunkt i reelle søknader og bruke som case, for å se på oppsett, tilnærming og do and don’ts, basert på kursets grunnprinsipper. Deltakerne får muligheten til å både se eksempler på søknader, men også jobbe med egen søknad med veiledning underveis fra kursholder.

Program:

  • Case og eksempler (ca. 45 min)
  • Pause
  • Egen søknad og veiledning (ca. 45 min)

For å få best utbytte av workshopen bør deltagere med fordel:

  • Ha deltatt på kurset «På baksiden av søknadsportalen»
  • Ha klar en prosjektbeskrivelse og/eller søknad til et prosjekt
  • Ta med laptop (dersom du ønsker å jobbe underveis)

 

Meld deg på her! 

 

Hva ser et fagutvalg etter i en søknad?

Deltakeren vil ikke lære å skrive en søknad, men å forstå hva det er et fagutvalg ser etter, i hvilke rekkefølge og hvilke spørsmål som ofte går igjen. Vi vil også se på vektingen av innhold i søknaden og hvordan budsjettet bør se ut.

Målet med workshopen er at deltakeren skal kunne klare å kartlegge og strukturere hvordan en søknad skal se ut og hva den bør inneholde FØR man begynner å skrive selve søknaden.

Har du en søknad som du har lyst til at kursholder bruker som case? Ta kontakt med oss!

Visuell skillelinje

Om kursholder

Chi Ton har siden 2003 jobbet i kulturlivet som live-produsent, prosjektleder og kulturaktør, hovedsakelig innenfor musikk, men har jobbet mye tverrfaglig innenfor scenekunst, kortfilm, humor og litteratur. I dag jobber hun som daglig leder i den prestisjetunge litteraturprisen Brageprisen og prosjektleder i Forleggerforeningen. Chi har tidligere også jobbet hos blant annet NOPA og Kulturrådet.

Chi har mange aktive verv i styrer og fagutvalg (Norsk Publikumsutvikling, Unge Viken Teater, Music Norway, Creo Oslo, INN – etniske minoriteter i norsk kulturliv m.fl.), holder både kurs, foredrag, seminarer og kurraterer samtalepaneler. Chi er blant annet nestleder i Creo Oslo styret.

Det er med stor fordel at hun har jobbet på «alle sider» av bordet (saksbehandler/forvalter, fagutvalg og søker), vært hands-on og involvert i alle ledd av en produksjon/prosjekt og samtidig være opptatt av å gjøre feltet mer tilgjengelig og representativt, når hun skal holde kurs om søknadsskriving eller veilede folk videre i sine karrierer.

 

Foto: CF Wesenberg / Kolonihaven studio

 

Frilansfrokost arrangeres av Creo og Creo Oslo