Seminar, 11.06.2024

Heddadagene

PRESENTERT AV DRAMATIKERFORBUNDET, CREO OG LO

11. JUN 13:00 (TIRSDAG)
DET NORSKE TEATRET (BIKUBEN)

 

Er økonomisk trygghet en forutsetning for ytringsfrihet?

Hvor viktig er sosiale rettigheter og trygghet i arbeidslivet for kunstnere? Henger økonomisk sikkerhet og trygghet i arbeidslivet sammen med kunstnerisk ytringsfrihet?

Mange kunstnere, frilansere, og selvstendig næringsdrivende står overfor et dilemma: Frykten for å miste fremtidige oppdrag kan legge bånd på deres ytringsfrihet. Dette belyser en kritisk dimensjon av ytringsfriheten som ofte blir neglisjert i debatten. Kunstneres evne til å uttrykke seg fritt er ikke bare et spørsmål om lovgivning, men også om økonomisk trygghet og sosial sikkerhet i arbeidslivet

Visuell skillelinje

Mangfold: tar vi vare på alle estetiske uttrykk?

Mangfold vurderes ofte gjennom kvantitative mål som geografisk spredning, kjønnsbalanse, og representasjon av minoriteter. Men finnes det rom for et estetisk mangfold? Er de som fordeler ressurser for like og for ensartede i sine vurderinger? Ser vi en endring mot et større og tydeligere fokus på mangfold som også verdsetter variasjonen i kunstnerisk uttrykk?

 

Mer info kommer..