Kurs, 24.09.2021

Kontordagen digital

Har du spørsmål om kontrakter? Se videoforedrag om ulike kontraktstyper og meld deg på til personlig veiledning for å få svar på spesifikke spørsmål.
Book veiledning 24. september 2021 – Kulturhuset i Oslo
Påmelding og foredrag: https://www.kontordagen.no