Seminar, 13.06.2024

Heddadagene

Velkommen til kulturpolitisk formiddag

13. JUN 09:00 (TORSDAG)
NATIONALTHEATRET(PUBLIKUMSRESTAURANTEN)

 

Kunstnermeldingen ferdigbehandles denne våren. Reaksjonene på musikk- og scenekunstfeltet har vært blandet. Kunstnerorganisasjonene melder om forventninger som ikke er tilfredsstilt og henvender seg til politikerne med krav om handlekraft i form av strukturelle grep og en kunstnerøkonomireform. NTO på sin side er fornøyd med at meldingen er tydelig på sammenhengene mellom kunstnerøkonomien og institusjonsøkonomien, men er også kritisk til det generaliserende bildet som gis av et kunstliv bestående av underbetalte oppdrag og skjeve maktforhold.

Men om innspillene og er ulike, er det én ting er det bred enighet om: Når økonomien for de største arbeids- og oppdragsgiverne på feltet – musikk- og scenekunstinstitusjonene – blir stadig trangere, som følge av mangeårig svekking av det offentlige rammetilskuddet, får det direkte følger for arbeidsplassene til kunstnerne, fast ansatte som frilansere.

Med dette som utgangspunkt inviterer Creo og NTO til en samtale om hvordan hhv. arbeidstaker- og arbeidsgiversiden betrakter noen av de mest grunnleggende problemstillingene i bransjen.

Visuell skillelinje

Tematikk

Hva legger  de ulike aktørene i sentrale begreper som armlengdesprinsippet og kunstnerisk frihet? Hva er vilkårene for produksjon og formidling av levende profesjonell kunst over hele landet? Hvordan legger man best til rette for kunstnerisk utvikling på høyest mulig nivå, samtidig som man ivaretar et bredt samfunnsmandat og sikrer mulighetene for at kunstnere kan leve av kunstnerisk arbeid over hele landet?

Hvordan sikre både trygghet og gode arbeidsvilkår for den enkelte kunstner og nødvendig fleksibilitet for arbeidsgiverne? Hva er det opp til bransjen selv å løse – på den enkelte arbeidsplass eller organisasjonene imellom – og hva må lovverk og politikken ta seg av?

Visuell skillelinje

Arrangør

Creos, Norsk Skuespillerforbund og Norsk teater- og orkesterforening.

Moderator for samtalen er redaktør i scenekunst.no, Julie Rongved Amundsen.

NB! Dette arrangementet henger sammen med kjøkkensamtale med Unge stemmer og seminaret Verdien av funksjonsmangfold . Vi oppfordrer til å delta på alle tre arrangementene!

Foto: Lars Opstad