Kurs, 31.01.2019 - 01.02.2019

Er du ny som Creo tillitsvalgt? Vi kan hjelpe deg på vei!

Når: Creo arrangerer kurs for nye tillitsvalgte, torsdag 31.januar til fredag 1.februar.
Kursstart er torsdag 31 januar kl.11.00 med kursavslutning fredag 1.februar kl.14.00

Hvor: Møterom Vaterland/Akerselva i Brugata 19, Oslo (1.etg). Overnatting på Thon Hotell Spectrum, Brugata 7.

Påmelding: jh@musikerorg.no

Kursveileder: Janne Hegna

Kursprogram:

  • Hva innebærer det å være tillitsvalgt og hvor starter jeg?
  • Creo som organisasjon
  • Partene i arbeidslivet
  • Lov og avtaleverk
  • Drøftingsmøter og forhandlingsmøter
  • Forhandlingsteknikk
  • Referater/protokoller

Du vil få utdelt materiell på kurset.

 

Utgifter: Creo dekker reise – og oppholdsutgifter. Som tillitsvalgt har du rett på fri med lønn etter Hovedavtalene (§ 3-6 i KS, § 9-3 punkt h i KA, § 39 punkt 2 i Staten, § 52 punkt c) i Spekter, § 4-4 punkt 4 i Virke og § 16 punk e i Oslo kommune) for å delta på fagforeningskurs.
Du får nærmere beskjed om bestilling av reise mv når vi mottar din påmelding

Sørg for å søke arbeidsgiver i god tid før kursstart og legg gjerne ved kursprogrammet.
Dersom du likevel ikke skulle få dekket lønn for kursdagene, må du fremlegge dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste ved kursstart.

 

Vi håper du finner kursinnholdet interessant og at du melder deg på så snart som mulig!

Påmeldingen sendes til: jh@musikerorg.no
Påmeldingsfrist:
15. januar 2019

Vi gjør oppmerksom på at det ikke gis rom for permisjoner under oppsatt kurs og at påmeldingen er bindene!