Kurs, 28.03.2022 - 30.03.2022

Kurs for tillitsvalgte i arbeidsrett og hovedavtalen

Når: 28-30. mars 2022.

Kursstart er mandag 28. mars kl. 12:00 med påfølgende lunsj.

Kurset avsluttes onsdag 30. mars klokken 14:00

Hvor: Kurset finner sted på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

 

Kursprogram:
Creo inviterer tillitsvalgte til kurs i arbeidsrett og hovedavtalen. Hovedfokus for kurset er ansettelser og oppsigelser og viktige lov- og avtalefestede bestemmelser knyttet til arbeidsrett og stillingsvern, herunder fortrinnsrett, overtallighet, nedbemanninger og oppsigelser. Advokat Tore Lerheim er foreleser og en meget dyktig veileder med erfaring fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Vi vil i tillegg gå gjennom Hovedavtalene som regulerer partssamarbeidet i arbeidslivet. Du vil få utdelt aktuelt materiell på kurset.

Målgruppe: Creo-tillitsvalgte i alle avtaleområder. Det er en fordel med noe kjennskap til lov og avtaleverk fra før.

 

Påmeldingsfrist 14. mars

Meld deg på her!

 

Informasjon om reise og utgifter 

Creo dekker reise – og oppholdsutgifter. Som tillitsvalgt har du rett på fri med lønn etter Hovedavtalene (§ 3-4 i KS, § 9-3 punkt h i KA, § 39 punkt 2 i Staten, § 52 punkt c) i Spekter, § 4-4 punkt 4 i Virke og § 16 punkt e i Oslo kommune) for å delta på fagforeningskurs. Sørg for å søke arbeidsgiver i god tid før kursstart og legg gjerne ved kursprogrammet.

Dersom du likevel ikke skulle få dekket lønn for kursdagene, må du fremlegge dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste ved kursstart.

Du får nærmere beskjed om bestilling av reise mv når vi mottar din påmelding.

NB! Påmeldingen er bindende, og det forventes at deltakerne er til stede under hele kurset.

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser på kurset, så tillitsvalgte som ikke har fulgt kurs i arbeidsrett tidligere vil prioriteres.