Kurs, 06.11.2019 - 08.11.2019

Målgruppe: Creo-tillitsvalgte i alle avtaleområder. Det er en fordel med noe kjennskap til lov og avtaleverk fra før.
Sted: Thon Hotel Oslo Airport

Creo inviterer tillitsvalgte til kurs i hovedavtalen og arbeidsrett. Hovedfokus for kurset er ansettelser og oppsigelser og viktige lov- og avtalefestede bestemmelser knyttet til arbeidsrett og stillingsvern, herunder fortrinnsrett, overtallighet, nedbemanninger og oppsigelser. Advokat Frode Samuelsen er foreleser og en meget dyktig veileder innenfor dette temaet, og evner å omgjøre tørre paragrafer til brennhett og morsom lektyre. I tillegg vil vi gå gjennom Hovedavtalene som regulerer partssamarbeidet i arbeidslivet.

Du vil få utdelt materiell på kurset.

 

Reise – og oppholdsutgifter
Creo dekker reise – og oppholdsutgifter. Som tillitsvalgt har du rett på fri med lønn etter Hovedavtalene (§ 3-4 i KS, § 9-3 punkt h i KA, § 39 punkt 2 i Staten, § 52 punkt c) i Spekter, § 4-4 punkt 4 i Virke og § 16 punkt e i Oslo kommune) for å delta på fagforeningskurs.

Sørg for å søke arbeidsgiver i god tid før kursstart og legg gjerne ved kursprogrammet. Dersom du likevel ikke skulle få dekket lønn for kursdagene, må du fremlegge dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste ved kursstart.

 

Påmelding
Meld deg på ved å sende e-post til: line.grenheim@creokultur.no
Påmeldingsfrist: 18. oktober

NB! Påmeldingen er bindende, og det forventes at deltakerne er tilstede under hele kurset. Du får nærmere beskjed om bestilling av reise mv når vi mottar din påmelding

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser på kurset, så tillitsvalgte som ikke har fulgt kurs i arbeidsrett tidligere vil prioriteres.