06.03.2019 - 08.03.2019

Besøk Creo på Lyd, Lys og Bilde-messen i Telenor Arena!

Creo satser sterkt på fagorganisering av teknikere i konsert – og eventbransjen og har flere gunstige medlemstilbud for de som jobber innen dette området.

 

Creo jobber for at:
• faste ansatte og selvstendig næringsdrivende teknikere skal ha ryddige
arbeidsforhold.
• selvstendig skal få bedre trygdeordninger og en sikrere arbeidssituasjon.
• arbeidstidene skal bli så bra at teknikere kan stå lenge i jobb.
• det skal innføres tariffavtaler i utleiebransjen og på konsertscener.
• kompetansen til teknikere synliggjøres.

Inkludert i medlemskapet i Creo får du:
• Norges beste innboforsikring
• ansvarsforsikring tilpasset teknikere
• ulykkesforsikring
• informasjon, veiledning og bistand fra dyktige folk på Creo-kontoret
• juridisk hjelp om du trenger det
• hjelp av Creos inkassotjeneste

I tillegg tilbyr Creo gunstige medlemsfordeler:
• instrumentforsikring
• turnéforsikring (eget og innleid utstyr opp til 500 000,-)
• reiseforsikring som også gjelder når du er på jobb.

 

Kom å snakk med oss på Telenor Arena!