Kurs, 14.05.2024

Tillitsvalgte i KS

Velkommen til digitalt kurs i lokale lønnsforhandlinger for tillitsvalgte i KS

Tid: tirsdag 14. mai kl. 09-12:00
Sted: Teams (invitasjon og møtelenke sendes ut til tillitsvalgte per epost)

Kursansvarlig: Line Grenheim

 

Kurset vil ta for seg Hovedtariffavtalens lønnskapitler og forhandlingsbestemmelser, med særlig vekt på lokale lønnsforhandlinger for ansatte i kapittel 4 (HTA kap 4 pkt 4.2.1).

Vi vil se nærmere på hovedtariffavtalens bestemmelser om lokal lønnspolitikk og lønnspolitiske drøftingsmøter, samt forberedelse og gjennomføring av forhandlingene. Vi vil også prate noe om forhandlingsteknikk og hvordan det kan være lurt for deg som tillitsvalgt å forberede deg til forhandlingene.

 

Fem personer som jobber sammen på laptops