Konferanse, 26.09.2019 - 27.08.2019

Kompetansepolitikk i tillitsvalgtes år.

Velkommen til en litt spesiell utdanningskonferanse på Sørmarka, 26.-27. september 2019. I år legger vi vekt på å belyse og diskutere problemstillinger som tillitsvalgte står i.

Arbeidslivets parter har sammen med regjeringen hatt en kompetansepolitisk strategi på nasjonalt nivå i to år. Som del av strategien er det blitt utviklet flere bransjeprogram, og den regionale kompetansepolitikken er i ferd med å styrkes gjennom bla. trepartsbaserte kompetanseforumer.

Det viktigste kompetansepolitiske arbeidet gjøres imidlertid på de enkelte arbeidsplassene. Hva vet vi om hva som skjer der? Er det store forskjeller mellom ulike deler av arbeidslivet? Hvilken rolle har avtaleverket og partssamarbeidet? Hvilken rolle har og bør tillitsvalgte ha? Hvordan kan vi bruke tillitsvalgtes år til sikre at kompetansereformen får med seg kraftfulle verktøy på de enkelte arbeidsplassene, både i offentlig og privat sektor?

I arbeidet med kompetansereform har det vært bred enighet om at samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet bør styrkes. Hvordan få dette til i praksis, og er spesielt universitetene og høyskolene godt nok rigget til å svare på samfunnets kompetansebehov?

Sammen med LOs ledelse og flere LO forbund, er blant annet disse klare for å medvirke:

  • Ståle Grøtte, politisk rådgiver Ap, Stortingsgruppa Arbeid- og sosialfraksjonen.
  • Anders Underthun, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet
  • Anna Hagen, forsker ved Fafo
  • Are Turmo, Kompetansedirektør i NHO
  • Kristine Hansen, leder av sektorpolitisk enhet i Fagforbundet

 

Påmelding: https://egencia.qondor.com/Utdanningskonferansen19

Det finnes tre påmeldingsalternativer for konferansen 26-27. september. Forbund som har deltakere på hele konferansen får tilgang til 30 åpne gratis plasser for lokale tillitsvalgte. Her gjelder første mann til mølla! Påmelding er bindende etter 1.september. Endringer etter denne dato innebærer fakturering ved forfall eller avbestilling.

Velkommen!